Галина Радзіцька,

категорійний маркетинг-менеджер

із гербіцидів Corteva Agriscience

 

Соняшник – основна олійна культура України, а для багатьох сільгоспвиробників ще й економічно вигідна.

Дуже часто однією з головних причин зниження врожаю соняшнику є велика кількість бур’янів, що засмічують посіви. Вони конкурують із соняшником за вологу, поживні речовини, світло та сприяють поширенню хвороб і шкідників. На полях, засмічених бур’янами, знижується ефективність мінеральних добрив, ускладнюється догляд за посівами, а згодом — і збирання врожаю.

Загальновідомо, що втрати врожаю соняшнику на забур’янених полях можуть сягати від 20 до 70%, і навіть більше. При цьому зменшується діаметр кошика, маса 1000 насінин, кількість насіння з одного кошика, а також показники олійності. Крім того, бур’яни є джерелом небезпечних хвороб (білої гнилі, фомопсису, несправжньої борошнистої роси та ін.) і спричиняють накопичення шкідників, які можуть сильно пошкоджувати або навіть знищувати посіви соняшнику.

Невдовзі почнуться весняно-польові роботи. І ще є трохи часу для планування та коригування систем комплекс­ного захисту майбутніх посівів від шкодочинних об’єктів, що завдають значних збитків і зменшують прибутки господарств.

Один із важливих етапів технології вирощування соняшнику – захист посівів від бур’янів. Гербокритичний період соняшнику становить 40–50 днів – від сходів до фази утворення кошика. Біологічна причина тривалого гербокритичного періоду – повільний ріст рослин на початку вегетації, технологічна – широкорядний спосіб висіву, що створює сприятливі умови для проростання насіння бур’янів.

Однак найчутливішою для посівів соняшнику є фаза ВВСН 05–16 (поява сходів – 3 пари справжніх листків). У цей період закладається максимальний біологічно можливий урожай соняшнику та розкривається генетичний потенціал гібридів, тому посіви повинні бути чисті й не засмічені бур’янами. Навіть незначна кількість бур’янів у міжряддях призводить до зниження врожаю.

Агротехнічні заходи (контроль злісних бур’янів у посівах попередника, до- і післясходове боронування, міжрядні обробітки) не завжди забезпечують надійний контроль бур’янів. Особливо це помітно зараз, коли зростає засміченість посівів і проявляється видова зміна агроценозу бур’янів.

Одним з елементів захисту посівів є внесення ґрунтових гербіцидів, але останні роки показали, що лише одного цього заходу недостатньо. Основною причиною є брак ґрунтової вологи, тому або такі гербіциди недостатньо ефективні, або посуха не дає їм можливості розкрити свій потенціал. Через це сільгоспвиробники все частіше переходять на страхові системи захисту посівів соняшнику.

Минулого сезону на ринку України з’явився інноваційний післясходовий гербіцид Геліантекс™, що контролює в посівах соняшнику проблемні види дводольних бур’янів, такі як амброзія полинолиста, лобода біла, нетреба звичайна, канатник Теофраста, щириця загнута, чорнощир нетреболистий та ін. Такого широкого вікна застосування не має жоден гербіцид цього сегмента. Так, Геліантекс™ контролює бур’яни від фази повністю сформованих 2-х пар листків до фази «зірочки» у культури (ВВСН 14–50), що забезпечує сільгоспвиробникам гнучкість при плануванні польових робіт у господарстві.

У посівах соняшнику дуже складно контролювати такі бур’яни, як амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia), нетреба звичайна (Xantium strumarium) та чорнощир нетреболистий (Iva xanthiifolia). Ці бур’яни належать до тієї самої родини, що й соняшник – родини айстрових (Asteraceae). Та Геліантекс™ продемонстрував високу ефективність у конт­ролі цих видів бур’янів (фото 1, 2, 3).

Гербіцид Геліантекс™ також чудово контролює такий бур’ян, як лобода біла. Ефективність препарату помітна вже на наступний день, остаточна загибель рослин, залежно від їхнього росту та розвитку, спостерігається протягом 3–4-х тижнів (фото 4).

Такий бур’ян, як амброзія полинолиста, при надмірному забур’яненні (найбільша щільність цього виду – на півдні та сході України), може повністю знищити врожай соняшнику. Проте гербіцид Геліантекс™ чудово долає цю проблему, оскільки контро­лює рослини амброзії полинолистої, навіть перерослі. На контролі чітко видно, що амброзія повністю пригнітила культурні рослини й урожай соняшнику на цій ділянці не компенсував навіть витрат, понесених на насіння, не кажучи вже про обробіток ґрунту, мінеральне живлення тощо (фото 5, 6).

Ще однією перевагою Геліантекс™ є те, що він призначений для використання у посівах класичних гібридів соняшнику та стійких проти гербіцидів. Також він може бути застосований у різних системах захисту, тобто самостійно (у разі засмічення посівів чутливими видами бур’янів), у бакових сумішах (для розширення спектра контрольованих бур’янів та підвищення ефективності програми захисту) та послідовно (на фоні ґрунтових та післясходових видів для доповнення контролю пізніх бур’янів та забезпечення ефективної програми захисту).

Результати випробувань у різних ре­гіонах України свідчать, що гербіцид ГеліантексТМ є високоефективним проти проблемних дводольних бур’янів, унаслідок чого на ділянках із високим фоном забур’янення амброзією полинолистою було збережено до 0,5 т/га врожаю.

У програмах з досходовими гербіцидами в посівах класичного соняшнику різниця врожайності без внесення ГеліантексТМ та з послідовним його внесенням становила, залежно від варіанта, від 0,2 до 0,5 т/га. А в програмах із гербіцидами на основі трибенурон-метилу в посівах соняшнику за технологією ExpressSun® різниця врожайності без внесення ГеліантексТМ та в баковій суміші з ним дорівнювала в середньому 0,3 т/га, а за послідовного внесення – 0,4 т/га.

У програмах з гербіцидами на основі імазапіру та імазамоксу в посівах соняшнику за технологією Clearfield® (у південних регіонах) різниця врожайності без внесення ГеліантексТМ та за послідовного його внесення становила в середньому 0,2 т/га. А в дослідах у центральній та східній частинах України – до 0,3 т/га.

Сьогодні агротехнології розвиваються дуже стрімко. Створення нових високоефективних пестицидів значно полегшує життя аграріям. Тому з появою гербіциду ГеліантексТМ аграрії тепер можуть контролювати проблемні дводольні види бур’янів у післясходовий період у посівах соняшнику.

Більше на www.corteva.com.ua

™ ® Торгові марки Corteva Agriscience
та її афілійованих структур. ©2021 Corteva

Перед застосуванням препаратів уважно читайте тарну етикетку.

Довідка

Шкодочинність амброзії, нетреби та чорнощиру

Амброзія

 • Плодючість амброзії у середньому становить 30–40 тисяч насінин, а окремі екземпляри – до 80–100 тисяч.
 • Насіння зберігає схожість у ґрунті до 40 років.
 • Надмірно висушує і виснажує ґрунти, а при великому забур’яненні культурні рослини гинуть.
 • Квітковий пилок амброзії шкідливий для людини.
 • Щоб утворити 1 т сухої речовини, амброзія полинолиста забирає з ґрунту 950 т води – удвічі більше, ніж пшениця, утричі – ніж кукурудза, в чотири рази більше, ніж сорго.
 • При густоті до 20 рослин на м2 вона виносить із ґрунту 135 кг/га азоту, 40 кг/га фосфору, 157 кг/га калію, що вдвічі-втричі більше, ніж пшениця та кукурудза.

Нетреба

 • Може забирати вологу в діаметрі до 1 м навколо себе.
 • Для розвитку та формування надземної маси забирає з ґрунту поживні елементи в еквіваленті основного живлення культури.
 • Є резерватором, первинним джерелом інфекції іржі соняшнику та фомопсидозу.
 • Плодючість – до 25 000 насінин, які довго залишаються життєздатними.

Чорнощир

 • Виносить до 15 кг/га азоту та 7 кг/га фосфору (за значного забур’янення).
 • Є першим конкурентом за вологу та світло, тому в посівах витісняє всі інші види рослин.
 • Плодючість – від 87,2 тис. насінин до 1,912 млн.
 • Є резерватором Diaporthe helianthi Munt. – карантинного виду фомоп­сису соняшнику.