Юлія Круподеря, кандидат сільськогосподарських наук, викладач кафедри аграрних технологій та лісового господарства Чернігівського НТУ

 

«Деснянка»: за нестабільних умов

 

Михайло Селінний, кандидат економічних наук, завідувач кафедри аграрних технологій та лісового господарства, доцент Чернігівський НТУ

 

Задля продовження вивчення ефективності комплексного добрива Нітроамофоска-М (виробник «Тетра-Агро», м. Червоноград, Львівська область) на особливості формування продуктивності сої в умовах зони Ліво­бережного Полісся кафедрою аграрних технологій та лісо­вого господарства Чернігівсь­кого НТУ на полях НВД «Дес­нянка» закладено польові дослідження.

Соя (Glycine hispida Maxim.) є головною зерновою бобовою культурою світу за посівними площами та валовими зборами. Вирощують її більш як 40 країн на загальній площі понад 50 млн га. Таке велике поширення сої пояснюється універсальністю її використання як важливої продовольчої, технічної і кормової культури. Зумовлено це винятково сприятливим поєднанням у насінні органічних і мінеральних речовин.

За хімічним складом насіння сої є унікальним. Воно містить пересічно 39% (30-55%) білків, 20% (13-26%) напіввисихаючої олії, 25-30% вуглеводів, 5% зольних елементів (із переважним вмістом калію, фосфору та кальцію), а також потрібні для організму людини й тварин різні ферменти, вітаміни (А, В, С, D, Е) та інші важливі органічні та неорганічні речовини.

Методика та схема дослідження

Основною метою дослідження стало визначення оптимальної дози комплексного мінерального добрива Нітроамофоска-М під сою в умовах зони Лівобережного Полісся.

У дослідженні використовували сою сорту Ментор (перша репродукція).

Дослідження проводили на полях НВД «Деснянка» (Чер­нігівський район, с. Деснянка).

Попередник – пшениця озима. Система обробітку ґрунту на дослідному полі містила такі технологічні операції: дискування (на глибину 8-10 см), глибоке розпушування (25 см), ранньовесняне боронування (закриття вологи), передпосівна культивація (3-4 см). Добриво вносили під культивацію відповідно до схеми дослідження.

Сівбу проведено 6 травня 2019 р. Ширина міжряддя – 30 см, норма висіву – 120 кг/га (500 тис. схожих насінин/га).

Урожай збирали методом відбору пробних снопів 17 вересня 2019 р. у фазу повної стиг­лості культури. Десикацію не проводили.

Період досліджень 2019 р. характеризувався погодними умовами, наведеними у табл. 1. За вегетацію сої випало 235,2 мм опадів. Слід зауважити, що опади випадали нерівномірно і рік спостережень виявився доволі контрастним. Посушливі спекотні періоди змінювалися тимчасовим похолоданням із поодинокими випадками злив. Погодні умови були нестабільними й різнилися з багаторічними даними спостережень.

Достатня кількість опадів і доволі високі температури повітря на початку вегетації сої стимулювали її активний ріст і розвиток. Рослини активно використовували поживні речовини, що засвідчується їх середньою висотою за варіантами досліду.

Те, що не було опадів із другої декади серпня, дало змогу раніше зібрати врожай, проте не сприяло повноцінному наливу насіння сої.

За результатами одержаних даних можемо спостерігати пропорційне підвищення рівня врожайності сої Ментор відповідно до збільшення дози внесеного комплексного мі­нерального добрива Нітроамофоска-М у перед­посівну культивацію.

Отже, підбиваючи загальний підсумок досліджень, проведених в умовах Лівобережного Полісся 2019 р., можемо зауважити, що найкращий потенціал урожайності одержано на варантах із внесенням Нітроамофоски-М у нормі 4 та 5 ц/га (табл. 2). Загалом простежувалася чітка тенденція до збільшення врожайності за підвищення норми внесення комплексного мінерального добрива.

Дубляни: альтернатива імпорту

Для вивчення впливу комплексного добрива Нітро­амофоска­М на особливості формування продуктивності сої в умовах Західного Лісостепу впродовж 2017­2019 рр. на дослідному полі кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету закладено польові дослідження.

У дослідженнях використали сорт сої Ментор, занесений до Реєстру сортів рослин України 2013 р.

Сорт Ментор. Кількість днів сходи­цвітіння – 47; кількість днів сходи­збирання – 129; висота рослини – 77 см; висота кріплення нижнього бобу – 13,3 см. Маса 1000 насінин – 197 г; вміст протеїну ±42,8%; олійність – 24%; енергія початкового розвитку – 8; стійкість проти вилягання – 9; потенціал урожайності – 49 ц/га; рекомендована густота посіву – 550 тис. насінин/га.

Також у дослідженнях використали гербіциди, регламентовані «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

Руслана Панасюк, кандидат сільськогосподарських наук, в.о. доцента Львівського національного аграрного університету

Технологія вирощування сої на дослідних ділянках

Попередник – озима пшениця. Оранку проводили в половині вересня плугом ПН­3­35 в агрегаті з трактором МТЗ­80 на глибину 28 см.

Навесні для закриття вологи проводили культивацію з боронуванням, викорис­товуючи агрегати Т­150К + 2КПС­4 + 8 БЗТС­1,0. Для знищення бур’янів (фаза білої ниточки) застосовували культивацію з боронуванням повторно.

Передпосівний обробіток ґрунту здійснювали комбінатором ЛК­4 на глибину загортання насіння. Під культивацію вносили фосфоритне борошно та Нітроамофоску­М у нормах згідно зі схемою досліду (табл. 1).

Сіяли із шириною міжрядь 12,5 см і густотою рослин 550 тис. насінин/га на глибину 3 см. МТЗ ­80 Клен 4,5. Термін сівби припав на 25 травня.

Фаза повної стиглості настала 25 жовтня. Десикації не застосовували.

Ми поспілкувалися з кандидатом сільськогосподарських наук, в.о. доцента Львівського національного аграрного університету Русланою Панасюк щодо її вражень від комплексного добрива Нітро­амофоска­М.

Отже, чим унікальне добриво Нітроамофоска­М? Добриво Нітроамофоска­М уже встигло дуже добре себе зарекомендувати, передусім завдяки вмісту кальцію, оскільки його застосування є альтернативою такій дорогій процедурі, як вапнування. Використання цього добрива (через лужну реакцію) дає можливість рослині засвоювати основні елементи живлення, які в кислому ґрунті вона не може засвоїти.

Під які культури можна вносити це добриво? Добриво універсальне. Позаяк уміст азоту, фосфору та калію становить 9:18:22, це добриво є збалансованим і доречним для основного внесення. Можна використовувати й для підживлення. Все залежить від того, який стан рослин, якість ґрунту.

Чи є задоволення від результатів досліджень? Результати вважаю добрими. Використо­вую­чи Нітроамофоску­М, ми підвищили й урожайність, і якість продукції.

Я рекомендую використовувати добриво Нітроамофоска­М, виробником якого є фірма «Тетра­Агро». Сподіваюся, що це добриво займе вагому нішу серед того великого розмаїття аналогів, які пропонуються в Україні іноземними фірмами. Вітчизняне добриво дешевше та не поступається якістю!

 

Контактні телефони:
+38 03249 43420
+38 067 313 77 17
+38 066 133 26 77

www.tetra­-agro.com.ua