Незважаючи на те, що посівні площі кукурудзи в Україні зросли з 4,97 млн га 2019 року до 5,39 млн га 2020-го (+8,5%), основною проблемою захисту цієї культури залишається боротьба з бур’янами. На гербіциди припадає понад 88% усіх витрат на захист кукурудзи. Причиною цього є засміченість ґрунту насінням бур’янів, запаси яких в орному шарі перевищують 1 млрд шт./га.

Шкодочинність бур’янів у посівах кукурудзи є надзвичайно високою, за наявності 20 різних видів бур’янів на 1 м2 втрати врожаю можуть сягати 80% і більше! В умовах недос­татнього зволоження, яке останнім часом спостерігається майже на всій території України, бур’яни висушують ґрунт, після чого відбувається передчасне дозрівання культури, що й призводить до невиповненості качанів кукурудзи і втрати кількості та виповненості зерен. Тому без застосування гербіцидів отримати якісний врожай просто неможливо.

Досходове внесення гербіцидів бажано робити тільки на ґрунтах із високим вмістом гумусу (понад 4%). В іншому разі потрібно працювати мінімальними нормами, що може мати свої наслідки: короткий період стримання сходів бур’янів або повна відсутність контролю деяких із видів.

Ефективність усіх ґрунтових гербіцидів залежить від наявності вологи у верхніх шарах ґрунту. Через зміну клімату та особливості ґрунтової системи агровиробники все частіше надають перевагу післясходовим гербіцидам подвійної дії або баковим сумішам. Післясходові гербіциди забезпечують одночасне знищення широколистих та злакових бур’янів і, звичайно, контроль багаторічних, якщо вони наявні в посівах.


Частка застосування страхових гербіцидів на посівах кукурудзи в Україні сьогодні становить 77%. Такий вибір агровиробників пов’язаний із тим, що післясходове застосування гербіцидів має ряд переваг, а саме:

  • не потребує додаткових затрат на передпосівний обробіток ґрунту;
  • відсутність вологи не впливає на ефективність;
  • можливе використання при технологіях вирощування No-till та Strip-till;
  • допомагає планувати завантаженість техніки;
  • можливе чергування з міжрядними обробітками;
  • є можливість раціонального вибору препарату або бакової суміші залежно від видового складу бур’янів, 80% яких проростають разом із культурою;
  • використання препарату на ранніх стадіях розвитку бур’янів дає змогу застосовувати низькі норми внесення, завдяки чому знижується вартість обробки;
  • післясходові гербіциди контролюють багаторічні кореневищні та коренепаросткові бур’яни.

Враховуючи зміни погодних умов в Україні, компанія ALFA Smart Agro розширила портфель продуктів страховими гербіцидами, які застосовуються на посівах кукурудзи. Окрім того, вчені R&D департаменту ALFA Smart Agro звернули увагу на ще одну тенденцію – поширення в Україні гібридів кукурудзи, чутливих до сульфонілсечовин.

2021 року компанія ALFA Smart Agro виводить на ринок два нові післясходові гербіциди – Сігур і Тривіум. Обидва препарати рекомендовані для захисту чутливих до сульфонілсечовин гібридів. Також для застосування на посівах кукурудзи плануєть­ся реєстрація вже добре відомого гербіциду Хаммер Дуо. Оновлена лінійка гербіцидів для захисту кукурудзи дає можливість вибору оптимального препарату відповідно до потреб господарства.

Сігур – захист для преміальних гібридів

Інноваційний післясходовий гербіцид Сігур (мезотріон, 515 г/кг + нікосульфурон, 200 г/кг + римсульфурон, 35 г/кг) має ряд беззаперечних переваг, які дають змогу впевнено віднес­ти його до продуктів преміумкласу. Підтвердженням цього є розширений спектр дії Сігуру та можливість застосовувати на посівах усіх гібридів кукурудзи.

Синергічна дія нікосульфурону та римсульфурону в гербіциді Сігур. Римсульфурон із більшим показником ліпофільності, ніж нікосульфурон, легше проникає через восковий наліт в листкову пластину та сприяє проникненню нікосульфурону. Нікосульфурон має вищу розчинність, ніж римсульфу рон, що сприяє швидкому переміщенню до місця дії

Чутливими до дії Сігуру є близько 50 видів бур’янів, які найчастіше засмічують кукурудзяні поля в різних регіонах України. Завдяки поєднанню нікосульфурону та римсульфурону Сігур характеризується посиленою дією на злакові бур’яни, які останніми роками за високих температур проявляють стійкість проти дії традиційних гербіцидів (відновлюють вегетацію при мінімальних опадах).

І визначальна роль тут належить унікальній ПАР Омега Плюс (суміш естерифікованої ріпакової олії і етоксилат нонилфенолу). Ця поверхнево-активна речовина спеціально розроблена  для сумісного застосування з гербіцидом Сігур для прискореного і повного проникнення активних речовин у рослини бур’янів. Саме цим пояснюється вища ефективність гербіциду Сігур перед сумішами мезотріон + нікосульфурон. Навіть якщо до них додається римсульфурон.

Мезотріон робить Сігур ефективним проти дводольних бур’янів і знищує навіть бур’яни в дещо перерослих фазах, коли інші гербіциди безсилі й тільки пригнічують надземну частину.

Ще однією важливою особливістю гербіциду Сігур є широке вікно застосування – воно становить від 3 до 10 листків у культури включно. Це надзвичайно важливо в сучасних умовах, коли температура повітря у травні швидко зростає до +20–25°С. Окрім того, господарство може відчувати дефіцит техніки для внесення. Тобто досить часто виникають ситуації, коли завчасно (у фазі 3–5 листків) культуру просто фізично не встигають обробити. Тому наявність на ринку гербіциду Сігур, безпечного для кукурудзи у фазі розвитку до 10 листків і ефективного навіть проти бур’янів, які переросли оптимальні фази застосування гербіцидів, відкриває нові можливості для якісного захисту посівів.

Базовий гербіцид із технологією Smart Guard

Для комплексного рішення при базовій технології вирощування кукурудзи компанія ALFA Smart Agro створила трикомпонентний післясходовий гербіцид Тривіум (римсульфурон, 250 г/кг + тифенсульфурон-метил, 150 г/кг + флорасулам, 80 г/кг). Завдяки вдалому поєднанню трьох діючих речовин Тривіум має розширений спектр контрольованих однорічних та багаторічних широколистих і злакових бур’янів та підсилену дію проти падалиці соняшнику.

Дослідно-демонстраційний центр ALFA Smart Agro, Київська обл.

 

Внаслідок перенасичення сівозмін соняшником, він все частіше є попередником та передпопередником кукурудзи, тому проблемою аграріїв стає культурна падалиця, що масово сходить навіть на третій рік. Тривіум надзвичайно ефективний для конт­ролю самосіву соняшнику незалежно від того, якою була технологія вирощування (звичайний соняшник, стійкий до трибенурон-метилу чи імідазолінонів). Завдяки вмісту повної норми флорасуламу Тривіум знищує рослини самосіву соняшнику незалежно від фази його розвитку (від сім’ядоль до 4–6 пар листків).

У гербіциді Тривіум використана інноваційна технологія Smart Guard – саме вона робить препарат безпечним для всіх гібридів кукурудзи, зокрема чутливих. Технологія посилює активність ферментів деградації, що призводить до швидкого розпаду діючих речовин в меристемних зонах культури, там де саме відбувається ділення та диференціація клітин.

Тривіум ефективно знищує понад 30 видів однорічних та багаторічних широколистих і злакових бур’янів, застосовується у фазах розвитку культури від 3 до 5 листків.

Хаммер Дуо – стандарт швидкої дії

Еталоном швидкого знищення дводольних бур’янів багато агровиробників називають препарат ALFA Smart Agro Хаммер Дуо (2,4 Д-2-етилгексиловий ефір, 491,5 г/л + флорасулам, 8,5 г/л). Цей гербіцид неод­норазово довів свою ефективність проти однорічних та багаторічних дводольних бур’янів на посівах зернових колосових культур. Що стосується застосування на посівах кукурудзи, за результатами досліджень,  Хаммер Дуо можна застосовувати у фазі від 3 до 7 листків культури включно.

Ефективність гербіциду Хаммер Дуо (0,4 л/га) + Астаміл (1 л/га). 14 днів після обробки

Синергізм активних компонентів гербіциду Хаммер Дуо забезпечує його швидку дію: перші прояви ефективності помітні вже на наступний день після внесення. У гербіциді втілена концепція зниження фітотоксичного навантаження на культуру – в Хаммері Дуо зменшена гормональна складова (2,4 Д) та підвищено вміст флорасуламу. Проте завдяки синергізму двох діючих речовин з різним механізмом гербіцидної дії розширено спектр ефективності. При цьому виключено виникнення резистентності та посилено контроль бур’янів, стійких до 2,4-Д, МЦПА, дикамби та сульфонілсечовин.

 

Для розширення спектра контро­льованих злакових бур’янів рекомендує­мо поєднувати Хаммер Дуо в баковій суміші з удосконаленою формуляцією нікосульфурону – гербіцидом Астаміл. Така бакова суміш контро­люватиме близько 40 видів бур’янів.

Потужна дія на злакові бур’яни

З року в рік українські агровиробники стикаються з проблемою відростання злаків у посівах кукурудзи, особливо в умовах посухи та високих температур. Починається відновлення кореневої системи, а це тягне за собою й відростання надземної частини. Тому за високої температури та зниженої вологості (а саме така погода переважає в травні на більшості території України) компанія ALFA Smart Agro рекомендує звернути увагу на препарат Астаміл (нікосульфурон, 40 г/л). Препаративна форма цього гербіциду – концентрат суспензії на основі рослинної олії. Завдяки наявності олії Астаміл краще розподіляється на поверхні листків і активніше поглинається вегетативною масою. Окрім того, гербіцид діє і на кореневу систему бур’янів. Отже, ефективно контролює багаторічні бур’яни. Через 2–4 години після внесення Астамілу чутливі бур’яни зупиняються в рості.

При цьому нікосульфурон є найселективнішим до культури серед сульфонілсечовин (навіть за умов внесення у фази 3–10 листків включно).

*Планується розширення реєстрації Хаммеру Дуо на кукурудзу

І наостанок варто підкреслити: компанія ALFA Smart Agro постійно вивчає потреби українських агровиробників щодо захисту культур. Створюючи унікальні формуляції, вчені ALFA Smart Agro підвищують ефективність діючих речовин. А чіткий поділ післясходових гербіцидів за фазами внесення допомагає агровиробникам обрати оптимальний препарат і вчасно захистити посіви від бур’янів.

 

Микола Продиус, продакт-менеджер ALFA Smart Agro