Усі ми знаємо, що елементи живлення здатні потрап­ляти в рослини не тільки через ґрунт, а й через листову поверхню, наприклад, під час дощу. Таким чином поглинаються необхідні макро­ (N, P, K) та мікроелементи (S, Mg, Zn, Ca та ін.). Листове (фоліарне) підживлення вважається одним з найпоширеніших методів, що використовується для забезпечення рослин необхідними дозами відповідних поживних речовин на відповідних фазах розвитку. Така технологія покращує фізіологічний стан рослин, що сприяє підвищенню якості та кількості вихідної врожайності.

Однак із моменту потрапляння на листову поверхню і до того, як бути залученими в обмінні процеси клітин, елементи живлення мають подолати кілька захисних бар’єрів (воски, кутикули тощо). Щоб полегшити цей процес і покращити стабільність сполук у розчинах, використовують хелатуючі агенти. Вони відрізняються за фізико­хімічними властивостями та можуть мати певні недоліки. Так, наприклад, ЄДТА утворює занадто міцний зв’язок з металом, що сповільнює поглинання через листову поверхню. Також більшість хелатуючих агентів є синтетичними речовинами, що відсутні у природі, тому для рослини можуть бути «баластом», який вони не використовуватимуть.

Новітнім методом хелатування мікроелементів є застосування поліамінів. Ці гормоноподібні речовини утворюються безпосередньо у рослині, виконуючи функції стимуляторів росту. Препарат X­Tra Power компанії Stoller створений на основі хелатованих поліамінами мікроелементів, що зумовлює ряд переваг у його використанні: широкий оптимальний діапазон показників рН (3­9), високі доступність та рівень поглинання мікроелементів для рослин. Завдяки наявності у складі X­Tra Power комплексу мікроелементів (Mg, Cu, Zn, Mn), які є кофакторами багатьох ферментативних процесів, застосування препарату забезпечуватиме постійний ріст основних коренів та додаткових кореневих волосків (рис. 1). Потужна коренева система у свою чергу забезпечуватиме активне находження елементів живлення і вологи до рослин. Як наслідок, кращий розвиток рослинного організму загалом, що позитивно позначиться на врожайності.

Рис. 1. Обробка соняшнику на фазі V8 препаратом, що містить комплекс хелатованих мікроелементів, підвищило врожайність на 2,2 ц з 1 га! Впродовж усього сезону оброблені рослини мали розвиненішу наземну частину та швидше розвивалися

Рис. 2. Кукурудза на фазі V4 була уражена приморозками, після чого, за рекомендацією наших Crop Doctors, було застосовано антистресовий препарат Bioforge для нейтралізації наслідків стресу та препарат X-Tra Power

Варто зауважити, що на поглинання мікроелементів вагомо впливає чинник стресу – рослини, що знаходяться у несприятливих умовах вмикають усі свої захисні системи, припиняючи задовільний рівень живлення. Впливати на біохімічний прояв стресу в рослинному організмі можна за допомогою антистресових продуктів, прикладом яких є унікальний препарат Bioforge. До його складу входить диформіл сечовина, що здатна впливати на експресію генів стійкості проти абіотичних чинників та стимулювати активність захисних ферментів. Використання препарату Bioforge є особливо актуальним на початкових етапах росту (рис. 2), оскільки саме в цей період рослини стикаються з великою кількістю стресових чинників: гербіцидний стрес, значні перепади температур та багато іншого, тому застосування антистресантів допоможе зберегти врожай!

Оптимальне підживлення та своєчасний захист на етапі старту допоможуть вам отримати здорові рослини та високу врожайність на етапі фінішу.

Застосовуючи препарати Stoller – ЧЕКАЙ НА НАДВРОЖАЙ!