«Агроресурс» спільно з Аргентинським національним інститутом досліджень агротехнологій INTA провели в Кіровограді семінар «Аргентинський досвід технологій No -till та впровадження їх в Україні». В семінарі взяли участь представники АПК з 19 областей України, АР Крим та Молдови – всього понад 380 чоловік (Опубликовано в № 04.2010 г.)

Компанія «Агроресурс»

Місія:

  • Знати й успішно вирішувати завдання, що стоять перед аграріями
  • Поставляти найкращу вітчизняну й імпортну техніку під різні технології
  • Чесно служити покупцеві, будуючи взаємовигідні партнерські сто­сунки
  • Допомогти клієнтові досягти оптимальних результатів наявними засобами

Цінності:

  • Клієнт, його потреби і довіра
  • Постачальник, його продукція і віра в наш професіоналізм
  • Порядність і відкритість у веденні бізнесу
  • Цілеспрямована і надійна команда професіоналів Основний пріоритет:
  • Гарантійно-сервісне обслуговування

Понад десятиліття роботи на ринку України компанія «Агроресурс» демонструє свою надійність, високий рівень гарантійного та сервісного обслуговування. Численні аграрії цінують компанію за оптимальний асортимент техніки, як вітчиз­няної так і імпортної, під різні технології, в різному ціновому діапазоні, а також за невпинний рух до удосконалення.

Завдяки цьому великі агропромислові холдинги: Ілліч-Агро, Нібулон, Кернел-груп, Фрідом Фарм, Золотий світанок Аггро, Латуре-агро, Украгроком і інші та близько 3000 господарств є постійними клієнтами компанії «Агроресурс».

«Агроресурс» – партнер 22-х вітчизняних та 18 іноземних виробників сільськогосподарської техніки

ВАТ «ХТЗ» ** KUHN

Лозовський КПЗ ** Agrex

Бобруйськагромаш ** Oros

ТОВ ВО « Восход» ** Case IN

ВАТ «Червона зірка» ** Tecnoma

ТОВ «БілоцерківМАЗ» ** Gaspardo

ВАТ «Уманьферммаш» ** Great Plains

ВАТ «Галещинамашзавод» ** SuperWalter

ВАТ «Львівагромашпроект» ** New Holland

Активну участь в проведені семінару прийняв Аргентинський Національний інститут досліджень агротехнологій INTA на який було покладено функції по розробці стратегії розвитку сільського господарства, агротехнологій , необхідної сільсько­господарської техніки та її освоєння, що дало вагомий еконо­мічний ефект державі. Тому аргентинський досвід – це не тіль­ки No-Till, а й яскравий приклад комплексного підходу до вирі­шення проблем сільського господарства.

Доктор філософії з агрономії, координатор проекту дер­жавного інституту INTA з технологій No -till, Едуардо Мартеллотто,зазначив, що впровадження технології прямого посіву дає масу переваг: підвищення рентабельності сільського господарства, зменшення кількості використовуваних машин, ефективне використовування вологи, захист грунту від ерозії, накопичення вуглецю в грунті. За два десятиліття впроваджен­ня No-till аргентинські аграрії зробили велетенський стрибок -нині в країні за цією технологією обробляється 82% усіх земель.

Переваги No-Till відзначив і доктор агрономії інституту INTA по використанню техніки No-Till Маріо Брагачіні. Основний принцип, наголосив він, заключається в тому, щоб адаптувати технологію до грунту, а не грунт під технології. Прямий посів починається із збирання врожаю, коли комбайн рівномір­но розподіляє пожнивні залишки. Іншим важливим інструмен­том, що використовують при прямому посіві є функціональний обприскувач, який задіяний у процесах, пов’язаних з обробкою рослин. Третім знаряддям та єдиним, якому дозволено втруча­тися в грунт, при системі No-till є дискова сівалка. Тому її вибір є дуже важливим для правильної реалізації технології прямої сівби і для отримання запланованого результату.

Микола Грузин, заступник директора з сільськогосподар­ського виробництва ЗАТ «Тираспольський комбінат хлібо­продуктів»:

– Ми – одне з кращих господарств Придністров’я, в обро­бітку 15 тис.га, котрі обслуговує всього 60 працівників. Нульовим обробітком займаємось 4 роки. Навіть при 380 мм опадів ми отримували по 50-60 ц зернових і більше, а в роки з більшою кількістю опадів, по 80 і 100 центнерів. Тому наша техноло­гія – No-Till. В галузі працюю 40 років, чимало контактую з українськими колегами, у котрих завжди щось запозичую. З «Агроресурсом» плідно співпрацюємо, придбали у них 6 ком­байнів та іншу техніку, зараз підписав угоду на запчастини, ще маю намір придбати сівалку Super Walter. Я співпрацюю з біль­шістю відомих на українському ринку фірм, серед них «Агроресурс» вирізняється широким асортиментом і сервісом. Дуже добре, що є такі компанії, котрі беруть на себе ініціати­ву просування нових технологій, пропонують під них сучасну техніку, допомагають змінювати консервативне мислення.

Сівалка Super Walter для справжнього No-Till

Найбільш популярною у фермерів Аргентини є багатоці­льова сівалка Super Walter моделі 1770, яка призначена для посіву зернових, просапних і дрібнонасіннєвих культур, з вне­сенням мінеральних добрив по технології No-Till.

Сьогодні сівалка вже широко відома в Південній Америці, Європі, Казахстані, Росії, а також добре себе зарекомендувала в Україні.

Сівалка комплексно задовольняє всі вимоги по No-Till, дає змогу висівати насіння після будь-якого попередника, в будь-який ґрунт і на необхідну глибину.

При модульній конструкції сівалки шириною 4,2; 5,0; 6,3; 7,0; 8,6; 10,2; 13,0; 14,2; 17,0 м для її агрегатування легко підібрати трактор необхідної потужності з наявних в гос­подарстві.

Забезпечує висів насіння: зернових (пшениця, ячмінь, овес, жито, соя, гречка), дрібнонасіннєвих (ріпак, льон, гірчиця, мак, різні трави) та з допомогою додаткових пристосувань просапні культури (кукурудза, соняшник, соя). Діапазон норми висіву коливається від 0,2 до 550 кг/га. Для підживлення посі­вів забезпечене одночасне внесення мінеральних добрив з нор­мою 33-300 кг/га.

Переобладнання в просапну сівалку займає 4-8 годин. Можливе встановлення як пневматичних, так і механічних висіваючих апаратів. Ширина міжрядь становить: 70, 52,5 та 35 см.

Висів мінеральних добрив здійснюється пластмасовими висівними апаратами в рядок або в міжряддя з допомогою дис­кових сошників на необхідну глибину.

Привідний механізм висівних апаратів не потребує щоден­ного втручання і забезпечує необхідні норми висіву насіння всіх культур та туків. Налагодження на норму висіву здійсню­ється дуже легко, двома ручками за 1-2 хв.

Директор СФГ Зосим В. Г. з с. Новоселиця Ульяновського району Кіровоградської обл.:

– Я на власному досвіді переконався у перевагах нульової технології обробітку землі. Характеризуючи роботу сівалки Super Walter хочу відзначити конструкцію приводу. Завдяки великій кількості передач редуктору вдається максимально точно встановити потрібну норму висіву. Регулювання з допо­могою таблиці здійснюється за лічені хвилини, що дуже корис­но при переході на інший сорт чи іншу культуру. Регулювання глибини посіву теж проводиться дуже швидко. Глибина закла­дання насіння однорідна і відповідає заданій, а прикочування забезпечує гарний контакт зерна з нижнім шаром грунту. Це сприяє появі сходів майже одночасно. За технологічні якості сівалці Super Walter можна поставити оцінку «відмінно».

Сівалка дійсно важка, а розподіл ваги по всій ширині захва­ту створює рівномірне навантаження на кожну лінію сівби (турбодиск+сошник) до 400 кг. Турбодиск діаметром 410 мм за рахунок свого специфічного профілю не вдавлює рослинні рештки в оброблену полосу, а розрізає їх як ножиці. Секція робочих органів для досконального копіювання рельєфу поля встановлена на паралелограмній підвісці. Диски із спеціаль­ної сталі навідь без турбодисків легко розрізають пожнивні рештки і грунт.

Колеса контролю глибини, примушують сошник чітко дотри­муватися встановленого рівня навіть на нерівних ділянках поля. Глибина зручно регулюється від 0 до 12 см, з інтервалом 6,5 мм.

Прижимна пластина вдавлює насіння, утворюючи його тісний контакт з грунтом та сприяючи одночасним сходам.

Поєднання прикочуючих гумових колес з зубчатими мета­левими дисками, які регулюються по тиску коліс на грунт і по куту між дисками, якісно обжимають борозну і насіння.

Регулювання зубчатого диска технологічно дозволяє вико­ристовувати його як при Mini-Till так і при No-ТШ.

Директор СТОВ «Агролан» Віталій Снісаренко, с. Йосипівка Новомиргородського р-ну Кіровоградської обл.:

– Сівалка Super Walter задовольняє нас повністю як при використанні по мінімальному, так і по нульовому обро­бітку землі. Звичайною сівалкою за один день стільки не посієш, окрім того висівна система дозволяє економити насіння за рахунок його точного дозування. Так по ріпаку, в минулому році, перевитрати склали всього 1,3 %. Економія пального також відчутна: якщо раніше ми використовували 80 т дизпалива на га, то на сьогодні вдвічі менше. Крім того, скорочується кількість технологічних процесів, вивільня­ється техніка, механізатори (бо потрібні лише трактор, сівал­ка, обприскувач і комбайн), а відповідно, зменьшується й кількість запчастин, що також дає економію коштів.

Важко не погодитися з організаторами семінару, що не просто знайти на ринку України сівалку під No-Till, яка б висівала зернові і просапні культури за вартістю однієї.