У вашій картотеці, читачу, таких карт цього року буде дванадцять, по одній кожного місяця.

Серед них – карта середньорічних температур, карта середньорічних опадів, карта захворювань та шкідників, корисні карти – дилери техніки та їхні сервісні центри на карті України тощо. Сподіваємося, ви, читачу, за допомогою цього унікального матеріалу зможете додати ґрунтовності та енергії до вашого бізнесу.

 

Коментар укладачів карти

Створено на основі експериментальних даних з використанням матеріалів «Почвенной карты Украинской ССР» (1977). Контури ґрунтів та їх номенклатуру вдосконалено на основі останніх розробок у діагностиці та класифікації ґрунтів на кількісній основі.

Уточнено межу між чорноземами звичайними та південними за рахунок використання кількісних діагностичних критеріїв. Уперше виділено суцільну підзону каштанових солонцюватих ґрунтів – найбільш посушливих в Україні.

Карту ґрунтів створено в системі географічних координат у масштабі 1:1430000. Легенда карти поряд з систематикою ґрунтів відображає гідротерміку їх формування (ГТК Селянинова за травень-вересень). На основі параметризації функціонального зв’язку між властивостями ґрунтів, перш за все інтенсивністю гумусонакопичення, та гідротермічними умовами теплого періоду вперше здійснено поділ зон Лісостепу та Степу Північного на підзони з виділенням відповідних підтипів зональних ґрунтів (для Лісостепу 6 підзон, Степу Північного – 3 підзони).

Кожен підтип ґрунту у підзональному аспекті характеризується параметрами інтенсивності гумусонакопичення відносно кількості фізичної глини (від ультранизькогумусоакумулятивної до високогумусоакумулятивної градації). У зв’язку з переважно чорноземним характером ґрунтового покриву України чорноземи виділено натуральним кольором відповідно до інтенсивності відносної акумуляції гумусу (співвідношенням між вмістом гумусу та фізичної глини в орному шарі 0-30 см).

Карта «Ґрунти України» дає уявлення як про географію основних ґрунтів та їх гранулометричний склад, так і про екологічні особливості умов через середньобагаторічні параметри зволоження теплого періоду, пов’язані з вірогідністю посух та перезволожень. У зв’язку з цим вона відображає ресурсні можливості території як основу оцінювання агроінвестиційної привабливості земель, їх продуктивної здатності, удосконалення спеціалізації землеробства відповідно ґрунтово-екологічних особливостей.