Технологічні аспекти вирощування сафлору красильного

Сафлор красильний (Carthamus tinctorius) — цінна олійна та лікарська культура. В Україні — вирощують переважно як олійну. У насінні сафлору вміст жиру становить 25 — 37% (в ядрі – 46 — 60%). Олія, отримана з насіння сафлору, належить до напіввисихаючих (йодне число – 115 — 155) і не поступається за смаковими ознаками соняшниковій. Її використовують для харчових цілей, зокрема для виготовлення маргарину високої якості. Олія, одержана з цілого насіння (разом із лушпинням), має гіркуватий присмак, її зазвичай застосовують як технічну. Проте олія сафлору дуже цінна, позаяк містить низку вітамінів (В1, В2, РР, Е, В-токоферол), у ній також є каротиноїди та лінолева кислота (до 90%, клас Омега-6), яка є незамінною для людського організму. Лінолева кислота надає еластичності кровоносним судинам, регулює важливі процеси життєдіяльності організму, має зволожувальний ефект, високу проникну здатність. Офіційна медицина використовує діючі речовини як проносний, сечогінний і жовчогінний засоби. Квітки сафлору є чудовим компонентом чаїв. У кулінарії застосовують квітки, пелюстки та олію з насіння цієї унікальної рослини. Сафлорова олія ідеально пасує для заправляння салатів і приготування холодних закусок. Видова назва сафлору красильного (Carthamus tinctorius) пов’язана із наявністю барвника — картаміну, який раніше широко використовували для фарбування килимів. Це аж ніяк не всі позитивні риси застосування культури в різних галузях. Проте площі сафлору красильного в Україні становлять лише близько 5000 га. Мабуть, причина у біологічних особливостях,недосконалих технологіях вирощування культури й насамперед браку технологій переробки продукції. У зарубіжних країнах спектр вико рис тання сафлору набагато більший — косметика (олія, як ніяка інша, здатна миттєво всмоктуватися в шкіру), парфумерія, харчова промисловість і медична галузь (зокрема, генномодифікований сафлор як рослинний інсулін) тощо. Тому, перед тим як взятися до вирощування цієї невибагливої культури,спочатку слід налагодити ринок збуту. Якщо раніше сафлор красильний був винятково степовою культурою, то нині, зі зміною погодно-кліматичних умов, з’явилася можливість розширення площ під посівами сафлору красильного як нової перспективної олійної і лікарської культури в умовах Лісостепу України. Сафлор красильний — унікальна культура, насамперед через те, що найбільші врожаї дає у справді посушливих умовах. Вирощування в зоні, де в період його цвітіння бувають дощі (кінець червня — липень), недоцільне, позаяк велика кількість вологи у цей час не дасть змоги рослинам зав’язати належної кількості насіння.

Справка 1. Коли посуха - за щастя!

Технологія вирощування сафлору схожа на технологію вирощування соняшнику, позаяк це рослини однієї родини (айстрові) й мають загальні риси розвитку й будови, схожі за еколого-біологічними особливостями та вирощуються здебільшого як просапні. Насамперед слід скласти схему агрокомплексу, на підставі якої розробити мінімізований технологічний проект вирощування і створити технологічну карту з відображенням складу агрегатів, вартості ресурсів, витрат праці тощо.

Кращими попередниками для сафлору є озимі та ярі колосові культури. Допустимо розміщувати його після кукурудзи. Своєю чергою сафлор — добрий попередник для ярих колосових культур.

Основний і передпосівний обробітки ґрунту такі самі, як і під соняшник. У системі основного обробітку слід провести попередній дрібний обробіток (лущення, дискування) з дальшою оранкою на 20 — 22 см.

Термін сівби — водночас із ярими колосовими культурами. Запізнення на 5 днів знижує врожайність до 25%, запізнення на 12 діб призведе до втрат урожайності до 50%.

Фото 1. Коли посуха - за щастя!

Щодо способів сівби, традиційно — це широкорядний на 45 см, однак наукова спільнота нині в різних зонах вирощування пропонує інші. Так, в умовах півдня України, зокрема в Херсонській області, рекомендують сафлор висівати з шириною міжрядь ЗО см -за таких умов він формує виповнене крупне насіння (маса 1000 насінин – 42 — 45 г), а кількість кошиків -у межах 15 — 30 штук на рослині. В умовах Лісостепу за широкорядного або дво-стрічкового способів сівби формується значна кількість кошиків (навіть до 70 шт.), але насіння більш плюскле, з масою 1000 насінин 28 — 35 г. Проте за належного догляду максимальна врожайність в обох зонах може становити до 28 ц/га.

В умовах Західного Лісостепу виконано дослідження щодо різних способів сівби сафлору за норми висіву 280 тис. шт./га.

Дослід містив вивчення таких чинників: А — сорт (Сонячний, Лагідний),

В — спосіб сівби (суцільний рядковий — 19 см; широкорядний (45 см — контроль), за типом Twin row (19x38x19 cm).

Сівбу контрольного варіанта проводили сівалкою С3-3,6, варіантів суцільної сівби та за типом Twin row — сівалкою СЗМ-3,6. Передпосівний обробіток проводили на глибину загортання насіння до 4 см, досліди висівалися за температури ґрунту +3,8-4°С, мінеральні добрива вносили водночас за сівби з нормою   (100 кг фізичної ваги). Облік насіння сафлору красильного з дослідних ділянок проводили у фазу повної стиглості прямим комбайнуванням комбайном CLAAS Dominator 85.

Фото 2. Коли посуха - за щастя!

Період від сходів до початку утворення розетки листків у наших дослідженнях пересічно тривав 13 — 14 діб.

На початку росту рослини формують 10 — 12 справжніх листків — цей період у наших дослідженнях тривав 9 діб. Після утворення розетки листків розпочинається швидке формування та видовження стебла й галуження рослини. Міжфазний період «стеблування — галуження» за суцільного рядкового способу сівби тривав 21 добу, за широкорядного і двострічкового – 22 — 23, тобто із закладанням більшої кількості гілок цей період дещо подовжується. Міжфазний період «галуження — бутонізація» за сівби на 19 см становив 15 діб, а за сівби на 45 і 19х38х19 см – 16 — 17 діб. Тривалість міжфазного періоду «бутонізація — цвітіння» залежно від кількості рослин на одиниці площі коливалася в межах 19 — 21 доби. Період «цвітіння — дозрівання» тривав 33 — 37 діб. Слід зауважити, що сафлор виявляє певну реакцію до тривалості світлового дня, тому в умовах Західного Лісостепу період цвітіння триває на 10 — 14 днів довше, ніж у Степу.

Сафлор красильний має кошики закритого типу, тому його можна збирати за повного пожовтіння всієї рослини.

Облік урожайності засвідчив, що різницю встановлено насамперед за сортами. Так, урожайність сафлору красильного сорту Лагідний була в межах 8,23 — 13,6 ц/га залежно від року досліджень та способу сівби, а сорту Сонячний — 11,7 — 15,4 ц/га (табл. 1).

Таблиця 1. Урожайність сортів сафлору красильного залежно від способів сівби, ц/га

Щодо способів сівби під час вирощування обох сортів спостерігалася аналогічна тенденція формування врожайності, тобто оптимальною була сівба за типом Twin row (19х38х19 см). Двострічковий спосіб сівби з використанням сівалок Twin уже успішно застосовують на інших культурах. Так, прибавку врожаю соняшнику від 17,5 до 42,8% за контрольної врожайності 18,5 ц/га отримано в Бобринецькому районі Кіровоградської області, прибавку сої від 28,6 до 39% за контрольної врожайності 16,5 ц/га отримано в Олександрівському районі цієї самої області. Такий результат, вочевидь, є наслідком оптимального розміщення рослин на полі, зменшення конкуренції за джерела енергії, через що збільшується ефективність використання ресурсів росту — світла, води, поживних речовин як ґрунтовою частиною рослини (коренями), так і наземною. Досліджувані сорти належать до різних типів сафлору, вони відчутно різняться за морфологічними ознаками (висотою, наявністю (сорт Сонячний) чи відсутністю (сорт Лагідний) колючок на листках і обгортках кошиків, кількістю кошиків, розмірами листків тощо) і, як встановлено нашими дослідженнями, за врожайністю насіння й технологічними показниками якості.

Фото 3. Коли посуха - за щастя!

Неабияка роль належить сорту. Наприклад, в умовах Лісостепу сорт Лагідний (без колючок) відчутно уражується хворобами, тому потребує додаткових обробок фунгіцидами.

Маса 1000 насінин — один із найважливіших технологічних показників, які у більшості культур прямо пропорційно пов’язані з продуктивністю рослини. Отже, у сорту Лагідний маса 1000 насінин коливалася в межах 28 — 28,2 г, а у сорту Сонячний — від 31,4 до 35,4 г (табл. 2).

Таблиця 2. Маса 1000 насінин сафлору красильного залежно від способів сівби

Найваговитіше насіння сформувалося у разі сівби за типом Twin row (19х38х19 см) у сорту Сонячний — показник становив 35,4 г, тобто з перевищенням контролю на 1,4, а в сорту Лагідний — 28,2, що на 0,2 г перевищує контрольний варіант.

Догляд за посівами сафлору схожий на догляд за посівами соняшнику. Він полягає у післясходовому коткуванні, боронуванні до й після появи сходів у фазі двох-трьох пар справжніх листків упоперек рядків і 1 — 3 міжрядних культивацій (за широкорядного способу сівби). За суцільного способу сівби боротьбу з бур’янами починають вести з осені, дотримуючись виконання механічних заходів, а навесні до сівби культури — завдяки внесенню ґрунтового гербіциду. Всі роботи з догляду мають бути завершені до фази бутонізації сафлору. Найбільшої шкоди можуть завдати сафлору квіткоїдні шкідники, проте нами не помічалося масового заселення ними. Для сафлору красильного як для нетрадиційної культури немає рекомендованих пестицидів, тому можна використовувати препарати, які рекомендовані для соняшнику.

Фото 4. Коли посуха - за щастя!

Збирають сафлор прямим комбайнуванням, позаяк насіння з дозріванням не висипається, але в разі затягування терміну збирання відбувається обсипання насіння через удари жниварки.

Вирощування сафлору красильного є високоприбутковим. Узявши врожайність — 15 ц/га і вартість насіння — 15 грн/кг, отримаємо вартість валової продукції 22 500 грн/га. Затрати на вирощування пересічно становитимуть 7000 грн/га. Отже, умовно чистий прибуток становитиме 15 500 грн/га, а рівень рентабельності — 221%.

 

Вероніка Хоміна, доктор сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри рослинництва, селекції та насінництва,

Сергій Солоненко, аспірант,

Подільський державний аграрно-технічний університет