Аграрні розписки: створені для фермерів

Кожен український аграрій прагне обрати лише найкраще для свого бізнесу: фермери шукають ефективні технології вирощування, новітню техніку, залучають фахівців і розвивають нові напрями. Одним із ключових та, на жаль, часто-густо обмежувальних чинників у цьому процесі є доступ до фінансування за прийнятними та зрозумілими умовами для фермерів. Адже будь-яка нова технологія, напрям чи продукт потребують від підприємства грошових інвестицій, і не завжди їх можна здійснити власними силами. У такому разі в пригоді стають зовнішні джерела, серед них, звичайно, аграрії також обирають найкращі опції — найвигідніші, найдоступніші в потрібний час і якнайпростіші. Однією з таких альтернатив на ринку фінансування для фермерів порівняно нещодавно стали також аграрні розписки.

Що таке аграрна розписка?

Відповідно до Закону, аграрна розписка — це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити постачання сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах.

Справка 1. Урок кредитної історії

В основі аграрних розписок лежить дуже проста ідея: стандартизований і нескладний, однак доволі гнучкий інструмент, що дає змогу фермерам залучати додаткові ресурси для підприємства, а кредиторам — кредитувати й бути впевненими в поверненні своїх коштів. На практиці цього можна домогтися завдяки кільком основним характеристикам аграрних розписок.

  1. Форму та юридичну основу аграрних розписок створено спеціально для врегулювання товарно-кредитних відносин між фермерами та постачальниками (товарів, послуг чи грошових коштів). Поєднавши в собі елементи кількох різних інструментів фінансування, аграрні розписки дають змогу управляти ціновими та валютними ризиками за порівняно низьких витрат, позаяк погашення зобов’язання за аграрною розпискою має прив’язку до ціни сільгосппродукції, що виступає заставою. Загалом існують два види аграрних розписок залежно від потреб фермера та кредитора: фінансова розписка (боржник зобов’язується сплатити кредитору певну суму грошових коштів у визначений термін) й товарна (боржник зобов’язується здійснити постачання сільгосппродукції на визначених умовах для погашення заборгованості за розпискою). Поділ розписок на види дає змогу залучити до роботи ширше коло кредиторів: наприклад, банкам і фінансовим установам більше цікаві фінансові розписки, тоді як трейдери та переробники активніше працюють із товарними.
  2. У рамках аграрних розписок є законодавчо закріплений механізм використання майбутнього врожаю сільгосппродукції як застави. Переважно активів фермерських господарств, надто невеликих, недостатньо для забезпечення заставою в обсягах, потрібних для отримання кредитування. Однак рослини на полі, котрі в майбутньому принесуть дохід підприємству й у вирощування яких вкладаються чималі суми грошей, — це так само актив. Тому, за відповідного юридичного підґрунтя, можливість використовувати майбутній урожай як заставу дає змогу підприємствам збільшити заставну базу та залучити більші обсяги фінансування. Водночас для кредиторів це додаткове забезпечення кредитів, що потенційно може дати змогу здешевити вартість фінансування для фермерів. Для чіткості в рамках аграрної розписки майбутній урожай під заставою фіксується за кадастровими номерами земельних ділянок, на яких він вирощується. Тому для використання аграрних розписок фермерам важливо мати належним чином зареєстроване право власності або користування землею сільськогосподарського призначення.
  3. Зобов’язання боржника за аграрною розпискою є безумовним. Тому аграрна розписка вважається невиконаною до повного погашення боржником своїх зобов’язань. Так забезпечується належний захист прав кредитора. Водночас у разі труднощів із виконанням боржнику слід ініціювати переговори з кредитором для врегулювання ситуації. Законом передбачено кілька можливих варіантів, як, наприклад, перенесення виконання на наступний маркетинговий рік, часткове погашення або заміна предмету застави, за узгодженням із кредитором. Однак у разі невиконання боржником своїх зобов’язань кредитор також має право ініціювати позасудову процедуру примусового виконання — простий і дієвий механізм із коротким терміном виконавчого провадження.
  4. Аграрні розписки. Всі розписки реєструються нотаріально і вважаються виданими після того, як нотаріус внесе відповідний запис про розписку до Національного реєстру. Дані про відкриті (невиконані) розписки є в публічному доступі. Кредитори також можуть отримати інформацію про виконані розписки та непогашені зобов’язання фермера, щоб відповідно оцінювати пов’язані кредитні ризики. Потенційно це сприятиме формуванню прозорої кредитної історії, аналогів якій поки немає на українському ринку. Для фермерів відчутна перевага полягає в тому, що позитивна кредитна історія допомагає отримати кращі комерційні умови співпраці з кредитором.

Щодо основних характеристик, які дають змогу забезпечити гнучкість, то тут слід згадати одразу кілька елементів. Зокрема, окрім обов’язкових положень боржник і кредитор можуть домовитися про внесення додаткових умов до тексту аграрної розписки. Як свідчить практика, слід скористатися такою можливістю, позаяк що точніше визначені умови співпраці на етапі видачі розписки, то менше труднощів і суперечливих моментів трапляється на етапі її виконання. Також немає законодавчих обмежень ні щодо суми аграрної розписки, ні виду сільгосппродукції у заставі. Тому розписками можуть користуватися навіть найменші фермери — виробники нішевих культур.

Фото 1. Урок кредитної історії

Як використовувати аграрні розписки

З огляду на призначення аграрні розписки можуть використовуватися там, де між фермером і його партнером виникають товарно-кредитні відносини. Будь-який фермер може видати аграрну розписку, узгодивши умови співпраці з кредитором і надавши потрібні документи для перевірки нотаріусом. На сьогодні аграрні розписки вже використовують аграрії у кожній області України. Також за час роботи інструменту було напрацьовано різні бізнес-моделі з використання аграрних розписок, котрі можуть бути узагальнені в рамках основних напрямів:

Фото 2. Урок кредитної історії

  • Фермер у співпраці з постачальниками матеріально-технічних ресурсів і послуг: фермер отримує під товарну чи фінансову аграрну розписку насіння, ЗЗР, пальне чи послуги від партнерів-постачальників.
  • Фермер у співпраці з трейдерами та переробниками: використовуються переважно товарні аграрні розписки з префінансуванням, кредитором виступають трейдери та переробники, для яких це можливість планування майбутніх постачань продукції (для перепродажу чи переробки).
  • Фермер у співпраці з банками та фінансовими установами: переважно фінансові аграрні розписки з супроводом кредитного договору.
  • Кредитор передає право вимог за аграрною розпискою дальшому кредитору (індосамент) — від одного кредитора іншому для розрахунку (наприклад, дистриб’ютор отримує розписку від фермера та передає постачальнику), така опція прописується в тексті розписки як обов’язковий реквізит за узгодженням із фермером.

 

За матеріалами Проекту «Аграрні розписки в Україні».