Рекордні пшениці

 

Віктор Гаврилюк,

кандидат сільськогосподарських наук, в. о. завідувача лабораторії оригінального насінництва,

 

Володимир Вакуленко,

завідувач відділу науково-технічного забезпечення та маркетингу,

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

 

Хліб, попри свій поважний вік, не втрачає свого значення. Й вочевидь, доки існуватиме людство, його не втратить. Для понад мільярда людей, які проживають у 43 країнах світу, пшениця – основа раціону харчування. Її зерно містить основні поживні речовини: цінні білки, вуглеводи, жири, вітаміни та мінерали. На сьогодні загальна площа посівів пшениці озимої у світі становить близько 240 млн га, в Україні – 6,5 млн га. Загальний світовий річний обсяг виробництва пшениці сягнув понад 720 млн т, в Україні – 24,6 млн т.

 

На жаль, генетичний потенціал урожайності пшениці озимої на сьогодні в нашій країні реалізується в середньому на 35‑40 %, у провідних країнах він становить 75‑80 %. Оскільки площі під пшеницею озимою практично не зростають, досягти збільшення її виробництва можна лише завдяки підвищенню врожайності. Саме над останньою проблемою плідно працює колектив Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. І київським селекціонерам є що запропонувати виробництву. Загалом, за 60 років наукової діяльності академік В. Моргун разом із колегами створив 145 зареєстрованих сортів і гібридів сільськогосподарських культур, які вже понад 40 років висівають на полях України та країн ближнього зарубіжжя. На сьогодні лише сорти пшениці озимої займають у нашій країні площі близько 2 млн га, що становить 30 % усіх посівів цієї культури. Валовий збір зерна з сортів селекції ІФРГ НАН України майже удвічі перевищує потреби країни в продовольчому зерні пшениці, що є вагомим внеском у забезпечення продовольчої безпеки нашої держави та добробуту народу. Велику роботу здійснено щодо розширення трансферу сортів-інновацій у виробництво. Реалізовано 3213 ліцензій на вирощування насіння сортів пшениці озимої селекції ІФРГ НАН України. Ліцензії на вирощування сортів київської селекції придбали великі компанії США, Канади, Франції, Швеції, Норвегії та інших країн, які працюють на теренах України.

2018‑го року в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, налічувалося 455 сортів пшениці м’якої та озимої вітчизняної та іноземної селекції. З них пшениці озимої 83 сорти, що, своєю чергою, становить 18,2 % від загальної кількості сортів пшениці озимої.

На основі найсучасніших досягнень молекулярної генетики та біотехнології розроблено основи й методи селекції пшениці озимої на високу продуктивність, якість зерна та стійкість проти несприятливих умов довкілля з генетичним потенціалом 100 ц / га та більше. Селекційна робота в Інституті проводиться на сучасному європейському рівні з використанням методів молекулярної біології.

 

Стабільна продуктивність

Нині на українській ниві висівають понад 40 сортів пшениці озимої селекції ІФРГ НАН України. Таке широкомасштабне впровадження можна пояснити насамперед унікальними якостями новостворених сортів і їх високою врожайністю. В Інституті створено дві групи сортів відповідно до рівня продуктивності та напряму використання – короткостеблові високоінтенсивні та середньорослі універсального типу використання. За генетичним потенціалом короткостеблові високоінтенсивні сорти є найбільш продуктивними. Прикладом цього є Смуглянка – сорт короткостебловий, високоінтенсивного типу, рекомендований для вирощування в зонах Полісся, Лісостепу та Степу. Коротке стебло дає змогу використовувати мінеральні добрива у п’ять разів ефективніше, бо більше поживних речовин потрапляє саме в колос.

За продуктивністю в державному сортовивченні у 71 сортодосліді сорт Смуглянка забезпечив урожай зерна 60‑115,2 ц / га на сортостанціях, розташованих у різних зонах України. Сорт має комплексну стійкість проти хвороб (бурої листової іржі, борошнистої роси, кореневих гнилей), посуховитривалий, стійкий проти вилягання. Зерно містить 13‑14,4 % білка, 28,9‑35,8 % сирої клейковини. Належить до сильних пшениць. У ПСП «Фортуна» (с. Южне Ічнянського району на Чернігівщині) вперше в історії області одержано по 101 ц / га зерна пшениці озимої, і це була Смуглянка. В умовах Благовіщенської філії ДП «ЦСЕНСМ» Кіровоградської області в агротехнічному досліді за строками сівби сорту Смуглянка за сівби 20 вересня одержано 87,4 ц / га зерна, 30 вересня – 102,6 ц / га, а за пізнього строку сівби (10 жовтня) сформовано врожай 108,1 ц / га, що засвідчує її високу екологічну пластичність.

У цій же філії ДП «ЦСЕНСМ» у рамках післяреєстраційного сортовивчення вивчали 130 сортів пшениці м’якої озимої. Врожайність Смуг­лянки, 99,7 ц / га (Подолянка, 91,4 ц / га, Фаворитка, 88 ц / га), з-поміж інших сортів була найвищою. Поля ПрАТ «Зернопродукт МХП» розміщені в Бершадському, Теплицькому, Тростянецькому та Гайсинському районах Вінницької області. Із київського насіння тут мали такі врожаї: Смуглянка – 96,1 ц / га, Подолянка – 96 ц / га, Фаворитка – 93,4 ц / га, Богдана – 92,1 ц / га на загальній площі понад 20 тис. га.

Генетика сорту Даринка Київська забезпечує одержання високих і стабільних по роках урожаїв на оптимальних фонах мінерального живлення. Має високу екологічну пластичність. Зерно містить 13,5‑14,5 % білка, 29,1‑29,8 % сирої клейковини. Сильна пшениця. Максимальний урожай сорту – 116,3 ц / га.

В умовах різкої зміни клімату нові сорти київських пшениць здатні доповнювати один одного, їх вирощування дає можливість стабілізувати виробництво зерна в різних ґрунтово-кліматичних зонах країни. Сорти пшениці озимої київської селекції на полях ТОВ «Агрофірма Славутич» (Січеславська обл.) дали хороший урожай: Смуглянка – 80,4 ц / га, Спасівка – 80,3 ц / га, Золотоколоса – 75 ц / га, Сотниця – 80,1 ц / га. На полях фермерського господарства «Ладіс» Черкаської області сорт Смуглянка на площі 200 га забезпечив урожайність 106 ц / га.

За даними базових господарств ІФРГ НАН України, Смуглянка забезпечила врожаї 81‑115 ц / га у 42 господарствах України за середнього врожаю по Україні 35‑37,3 ц / га.

Особливої уваги заслуговує молодша сестра Смуглянки – сорт Новосмуглянка. Максимальна його врожайність 119,8 ц / га. Цей новий сорт відразу зайняв лідируючі позиції у фермерських господарствах України. Врожай зерна в державному сортовивченні у 30 сортодослідах становив 51,6‑107,3 ц / га.

Максимальні врожаї сорту Новосмуглянка одержано у Маньківській Держсорто­станції (Черкаська область), Сумському держексперт­центрі (Сумська область), Кіровоградській держсортостанції (Кіровоградська область) та Донецькій держсортостанції (Донецька область) відповідно 103,7 ц / га; 102,1 ц / га; 102,7 ц / га та 100,1 ц / га.

На дослідних полях Інституту закладено всі первинні ланки насінництва та науковці вже готують цей сорт до широкомасштабного впровадження у поліській, лісостеповій і степовій зонах України.

У фермерському господарстві «Сяйво-Стрий» Львівської області врожайність сортів Дарунок Поділля, Злука, Смуглянка, Новосмуглянка, Борія на площі 720 га становила 62 ц / га. Така врожайність в умовах земель Прикарпаття є надзвичайно високою.

Високоінтенсивні сорти пшениці м’якої озимої селекції ІФРГ НАН України вперше за всю історію державного сортовивчення України сформували рекордні врожаї зерна:

  • Смуглянка – до 115,2 ц / га;
  • Золотоколоса – до 117,3 ц / га;
  • Фаворитка – до 124,1 ц / га.

Сорт пшениці озимої Фаворитка (автор – академік НАН України В. Моргун) у фермерському господарстві «Ладіс», с. Станівка Монастирищенського району Черкаської області, на круг на площі 136 га забезпечив по 131,8 ц / га. Як тут не порівняти зі світовим рекордом у Новій Зеландії – 167,91 ц / га, однак на ділянці площею усього в 12 га? Звісно, що Монастирищенський район, як ви розумієте, розташований значно далі від Тихого океану, ніж новозеландська ферма, і не в регіоні з довгими літніми днями. Ефект Тихого океану на температури регіону дуже важливий, бо забезпечує достатньо помірний рівень температур, не вище +28°С. До того ж «дихання» океану призводить до частих потужних рос вночі та випадання понад 550 мм опадів за сезон. Для умов Нової Зеландії рівні врожаїв понад 13 т / га досягаються за внесення 27‑30 кг N на 1 т зерна. На Черкащині 13 т / га одержали за осіннього внесення 4 ц / га аміачної води та 200 кг / га аміачної селітри по мерзлоталому ґрунту. Спектр збудників основних хвороб зернових колосових у Новій Зеландії близький до ценозів країни ЄС та України. Поля рекордного врожаю пшениці зазнавали ризиків ураження септоріозом пшениці та іржею листків (бурою іржею). На рекордних посівах використали п’ять фунгіцидних обробок: Протіоконазол + Тебуконазол, Біксафен + Протіоконазол, Азоксистробін, Тебуконазол.

Основним завданням «Клубу 100 центнерів», організованого академіком В. Моргуном і його колегами, є підвищення загального рівня врожайності та рентабельність вирощування зернових колосових в Україні. Членами Клубу є близько 400 господарств України, які наблизилися чи наближаються до високої мети – 100‑центнерних урожаїв. Усі вони вирощують сорти пшениці озимої селекції Інституту фізіології рослин і генетики НАН України і застосовують систему захисту швейцарської компанії «Сингента» на тисячах гектарів у різних зонах України. Лише впродовж останніх років 344 господарства різних зон України, висіваючи на своїх полях сорти ІФРГ НАН України, зібрали врожай 80‑132 ц / га.

В АФ «Славутич» (Січеславська область) сорти пшениці озимої Смуглянка, Новосмуглянка, Богдана у виробничих посівах забезпечили врожай зерна 77‑84 ц / га.

 

Для сівозміни із соняшником

Варто додати, що на Дніпропетровщині великим попитом серед фермерських і колективних господарств багато років користуються сорти пшениці озимої Золотоколоса та Подолянка для сівби по такому попереднику як соняшник. Наприклад, короткостебловий сорт Малинівка забезпечив урожай 110 ц / га! Це сильна пшениця, зерно якої містить 14‑14,7 % білка, 29,2‑30,9 % сирої клейковини.

Придніпровська – сорт західноєвропейського екологічного типу, який необхідно вирощувати за інтенсивною технологією та по кращих попередниках. Має високий генетичний потенціал продуктивності. Максимальний урожай становив 116 ц / га. Стійкий проти ураження основними хворобами та шкідниками, до стікання, осипання та проростання зерна в колосі. В умовах ТОВ «Волочиськ-агро» Волочиського району Хмельницької області на площі 88 га одержано по 82,4 ц / га зерна пшениці сорту Придніпровська. У цьому ж господарстві врожай сорту Дарунок Поділля на площі 204 га сформував урожай 71,9 ц / га. Максимальний урожай сорту Дарунок Поділля – 100,8 ц / га.

У конкурсних випробуваннях Інституту новий сорт пшениці озимої Астарта сформував урожай 140 ц / га. Зерно сорту Астарта містить 13,4‑14,2 % білка, 28,9‑31,5 % сирої клейковини. Належить до цінних пшениць, генетика котрої за належної технології здатна забезпечити рекордний урожай.

Упродовж останніх п’яти років сорти пшениці озимої селекції ІФРГ НАН України на полях Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства НААН України» були найкращими. Сорт Чорнява на площі 100 га дав 86 ц / га добірного зерна, сорт Фаворитка – 85 ц / га. Тут було зібрано рекордний урожай київських пшениць: Почаївка – 105 ц / га, Лимарівна – 106 ц / га, Чигиринка – 113 ц / га. Нагадуємо, що з метою раціонального використання чинників урожайності в кожному господарстві слід вирощувати 2‑3 районованих сорти, які різняться між собою біологічними особ­ливостями та господарськими ознаками.

 

Європейські врожаї

Хіба може бути для істинного хлібороба щось приємніше, ніж щедрий урожай? Прикладів такого господарювання маємо чимало. У ТОВ НВА «Перлина Поділля» (керівник – П. Іващук, Герой України, с. Квітневе Білогірського району Хмельницької області) сорти пшениці озимої селекції ІФРГ НАН України дали такий урожай: Смуглянка – 95 ц / га на площі 400 га, Трипільська – 88 ц / га на площі 250 га, Фаворитка – 85 ц / га на площі 250 га, Переяславка – 92 ц / га на площі 100 га, Богдана – 85 ц / га на площі 40 га.

У ПАП «Агропродсервіс» Тернопільської області серед короткостеблових високоінтенсивних пшениць Достаток вродив по 101,8 ц / га, Дарунок Поділля – 91,3 ц / га, Астарта – 89,9 ц / га, Сотниця – 89,8 ц / га. Аналогічний результат забезпечив і середньорослий універсальний сорт Каланча – 86 ц / га. На науково-технічному полігоні цієї агрофірми щороку висівають широкий асортимент сортів вітчизняної та зарубіжної селекції. Із 23 сортів селекції нашого Інституту 11 (47,8 %) забезпечили врожайність 104‑107,6 ц / га. Вирощували такі сорти як Новосмуглянка, Фаворитка, Чигиринка, Смуглянка, Астарта, Даринка Київська.

Нині найбільші посівні площі на полях України займають сорти пшениці озимої Подолянка, Богдана, Смуглянка, Золотоколоса та Фаворитка, які за посівними площами перебувають у першій вісімці разом із трьома сортами селекції інших установ. За ступенем екологічної пластичності універсальні сорти пшениці озимої Подолянка та Богдана є унікальними.

Сорт Подолянка за обсягом посівних площ в Україні займає перше місце. Максимальні врожаї сорту 100,7; 102,2; 113,7 ц / га одержано у виробничих посівах ВАТ «Шамраївське», с. Руда Сквирського району Київської області.

Високі врожаї сорту одержано у виробничих посівах в умовах Угорщини (м. Мартонвашар) – 96,4 ц / га та Чехії – 99,4 ц / га. Показники абсолютно на рівні європейських.

Сорт Подолянка, як менш вибагливий до умов вирощування, має також вагомі переваги над іншими сортами по середніх та задовільних попередниках та на середньому й бідному агрофонах. У 69 господарствах його посіви мали врожайність 40,4‑103 ц / га.

Знову ж таки, Подолянка та Богдана створені для різних рівнів господарювання, зокрема і для сучасних кризових умов, тобто є надійними та стабільними. За останні роки врожай сорту Богдана в дослідному господарстві Інституту становив 84,8‑102 ц / га.

Золотоколоса – перший сорт, що за всю історію державного сортовипробування України сформував рекордний урожай зерна – 117,3 ц / га. Сорт займає значні посівні площі і є високонадійним у виробництві. За останні роки у виробничих умовах урожаї сорту пшениці озимої Золотоколоса (90-109,6 ц / га) одержала низка господарств у різних зонах України. Назву сорт отримав за світло-золотавий колір при дозріванні.

Сорт Каланча названо на честь Чигиринської гори на Черкащині. Колись наші пращури козаки заснували там фортецю. Місцина була болотяною, а взимку вояки-козаки ще й поливали схили водою. Тому ворог не міг їх взяти, бо просто не спромігся піднятися по льоду. Назва сорту символізує, що не беруть його ні хвороби, ні зими, ні посухи. А ще сорт пшениці озимої Каланча найбільш вдало поєднує підвищений уміст білка (15,5‑16,7 %) з високою продуктивністю. Урожай зерна в державному сортовипробуванні у 38‑ми сортодослідах становив 53‑100,2 ц / га. У СТОВ АФ «Ольгопіль» Чечельницького району Вінницької області Каланча забезпечила 80,6 ц / га, за середньої врожайності пшениці озимої по області 55,2 ц / га.

 

Висока якість і нові можливості

Сорти селекції ІФРГ мають добру та відмінну якість зерна. Серед таких – надсильна пшениця Наталка, екстрасильна Лимарівна, сильні Соломія та Здоба Київська й інші, які поєднують високу якість із високою білковістю зерна, а також є добрими та відмінними поліпшувачами якості виробів із них. Зазначимо, що сорт Наталка – це відмінний поліпшувач. Борошно цього сорту варто використовувати для випікання хлібних виробів високої якості. Зерно сорту Наталка містить 14,5‑16,3 % білка, 31,7‑33,9 % сирої клейковини. Урожай зерна в державному сортовипробуванні у 65 сортодослідах становив 50,3‑93,6 ц / га.

Спеціалізовані сорти являють собою новий тип пшениць-дворучок. Сорти такого типу – Хуторянка та Зимоярка – за осінньої та ранньої весняної сівби істотно перевищують за врожайністю яру пшеницю, особливо в Степу. Сорти-дворучки мають такі переваги: подовжується період осінньої посівної; їх можна висівати наприкінці оптимальних строків сівби озимих, під час зимових відлиг та рано навесні з першим виходом в поле; є можливість сіяти або пересівати зріджені чи загиблі посіви озимини тією самою культурою та навіть сортом.

Обидва сорти належать до сильних пшениць – зерно містить 13,8‑14,6 % білка, 28,1‑31,8 % сирої клейковини. У виробничих посівах у господарстві ТОВ НВА «Перлина Поділля» Білогірського району Хмельницької області одержано урожай сорту Зимоярка 90 ц / га озимої форми та 60 ц / га – ярої.

У виробничих умовах агрокомбінату «Росава» Кагарлицького району на Київщині при весняній сівбі Зимоярка дала по 90,4 ц / га. Це найвища продуктивність ярої пшениці в країні у виробничих умовах. Ці та інші досягнення свідчать про великі біологічні можливості київських дворучок.

Низку нових сортів пшениці озимої зареєстровано за кордоном, внесено в Державні реєстри сортів рослин країн СНД, ще десятки з них проходять сортовипробування.

Для різних ґрунтово-кліматичних зон України науковці Інституту рекомендують використовувати такі сорти пшениці:

  • зона Полісся таЗахідної України– Астарта, Фаворитка, Придніпровська, Дарунок Поділля, Борія, Райгородка, Чигиринка, Даринка Київська, Каланча, Подолянка, Богдана, Смуглянка, Новосмуглянка (нова), Здоба Київська (нова), Вінок Поділля (нова), Почайна (нова);
  • зона Лісостепу– Подолянка, Богдана, Смуглянка, Астарта, Фаворитка, Даринка Київська, Малинівка, Соломія, Наталка, Каланча, Дарунок Поділля, Золото України (нова), Здоба Київська (нова), Феофанія (нова), Новосмуглянка (нова), Почайна (нова), Світогляд (нова), Краснопілка (нова), Город­ниця (нова);
  • зона Степу– Подолянка, Богдана, Смуглянка, Астарта, Фаворитка, Малинівка, Соломія, Здоба Київська, Наталка, Новосмуглянка (нова), Краснопілка (нова), Почайна (нова), Городниця (нова).

Кілька слів про нове достойне поповнення пшеничної лінійки.

В екологічному випробуванні за три останні роки в трьох екологічних точках (Степ, Лісостеп, Полісся) нові київські сорти забезпечили одержання наступних рекордних урожаїв.

Феофанія – 115 ц / га (понад 100 центнерів – було одержано у трьох дослідах);

Світогляд – 121 ц / га (аналогічно у трьох дослідах);

Краснопілка – 113 ц / га (три досліди);

Почайна – 127 ц / га (три досліди);

Городниця – 124 ц / га (п’ять дослідів).

Досвід Європи, а тепер уже й України, засвідчує, що високі врожаї збирати рентабельно. Завдяки своєму високому генетичному потенціалу нові київські сорти пшениці озимої здатні забезпечити вагомі прибутки. Чимало аграріїв уже давно пересвідчилося, що жоден із закордонних сортів пшениці м’якої озимої за умов поєднання показників якості, продуктивності, стійкості проти морозів та посухи в умовах України не може конкурувати із сортами вітчизняної селекції, зокрема із сортами саме київської селекції.