За даними дослідницької компанії Kynetec (Іncorporating Kleffmann Group), площа посівів соняш­нику 2020 року становила 6,25 млн га, що на 450 тис. га більше порівняно з минулим роком.

Варто зауважити, що площі соняшнику, зосереджені переважно в зоні степу, нині поступово розширюються у західних та північних областях України, що обумовлено змінами клімату та рентабельністю вирощування цієї культури.

Водночас сіво­зміни на півдні та сході залишаються короткоротаційними та перенасиченими соняшником, а подекуди його вирощують у монокультурі. Отже, фітосанітарний стан полів погіршується, що сприяє розвитку основних хвороб.

Ресурс для розширення площ соняшнику майже вичерпано, особливо в південних та східних областях. Тож збільшити рентабельність, підвищити врожаї та його якісні показники аграрії зможуть лише за допомогою інструментів інтенсифікації, одним з яких є ефективна система фунгіцидного захисту.

Слід відзначити, що останніми роками площі соняшнику, які обробляють фунгіцидами, суттєво зросли. Так, якщо порівнювати 2020 і 2019 роки, то ви­явиться, що кількість оброблених гектарів зросла на 12% і сягнула 3,5 млн га, причому середня кількість фунгіцидних обробок також збільшилася на 20%.

Тобто багато агровиробників зрозуміли, що інвестиції у фунгіцидний захист є надзвичайно вигідним заходом для отримання прибутків у короткостроковій перспективі.

Утім, специфіка фунгіцидного захисту полягає в тому, що більшість сільгоспвиробників планують лише одну фунгіцидну обробку, яку часто проводять у пізніші фази розвитку культури.

Якщо фунгіцидна програма передбачає одну обробку

Зрозуміло, що одна фунгіцидна обробка не може забезпечити 100-відсотковий захист рослин соняшнику протягом усієї вегетації. Оскільки аграрій хоче «одним махом» захистити й генеративні органи, й нижні листки, то обробку проводить у фазу «зірочки». Відомий фітопатолог О. Акулов (кандидат біологічних наук, доцент) вважає, що це не зовсім правильно з погляду ефективного контролю основних захворювань культури, адже роль нижніх листків у захисті рослини часто недооцінюється.

Втім, саме вони є джерелом поширення чотирьох найнебезпечніших хвороб листкового й стеб­лового апаратів: фомозу, фомопсидозу, альтернаріозу та септоріозу. І якщо вчасно не захистити нижні листки, то нічого вже не допоможе.

Коли аграрії планують захищати посіви соняшнику від вказаних захворювань одноразово, то обробляти фунгіцидом необхідно раніше – у фазу 6–8 листків, що забезпечить профілактичний захист нижніх листків культури від уражень цими патогенами. Так, у сезоні 2020 року оптимальні умови склалися для розвитку септоріозу, який здебільшого і завдав шкоди посівам соняшнику. Перші симптоми цієї хвороби з’явилися саме у фазу 6–8 листків.

Патоген уражував листя нижнього ярусу, а потім поступово переходив на верхні яруси, зумовлюючи їхнє всихання.

Під час досліджень агрономічної служби Corteva Agriscience, які проводилися у Вінницькій області, було зафіксовано, що на рослинах із контрольної ділянки септоріоз повністю знищив листки нижнього та середнього ярусів. Водночас на ділянках, де у фазу 6–8 листків одноразово застосовували Аканто Плюс® або Танос®, розвиток хвороби був зупинений, у результаті чого вдалося зберегти листкову поверхню, що позитивно позначилося на врожайності.

Застосування Аканто Плюс®

Обробка рослин соняшнику Аканто Плюс® у фазу 6–8 листків забезпечує надійний захист нижніх листків від фомозу, фомопсидозу, альтернаріозу, септоріозу та частково може стримувати розвиток вугільної гнилі. Цей препарат, крім унікальної фунгіцидної активності, сприяє також накопиченню хлорофілу, який покращує фотосинтетичну активність рослин. Отже, внаслідок ефективного контролю захворювань і позитивного впливу на культуру зростають урожайність та якісні показники.

За наявності достатньої кількості вологи Аканто Плюс® забезпечить ідеальний результат, а збережений врожай може сягати 4–5 ц/га і більше, що було неодноразово доведено на практиці.

Контроль

Аканто Плюс®, 0,75 л/га у фазу 6–8 листків. На момент обробки вже почав розвиватися септоріоз, Вінницька обл., с. Мельниківці, 2020 р.

Танос®, 0,6 кг/га у фазу 6–8 листків. На момент обробки вже почав розвиватися септоріоз, Вінницька обл., с. Мельниківці, 2020 р.

Важливе застереження: застосування Аканто Плюс® на ранніх етапах роз­витку рослин можливе за умови достатньої вологи в ґрунті та за температури повітря на момент обробки не більш як +25°С. За недостатньої вологи в ґрунті та при високих температурах повітря ефективнішим є внесення Танос®. Особливо це актуально на ранніх фазах розвитку культури, коли коренева система соняшнику ще недостатньо сформована й не здатна діставати вологу з глибших шарів ґрунту. Аканто Плюс® рекомендовано залишити на другу обробку – у фазу «зірочки», коли коренева система краще розвинена.

Застосування Танос®

Танос® уже багато років демонструє стабільний польовий результат, особ­ливо помітний у посушливих умовах півдня та сходу України. Танос® ідеально підходить для захисту соняшнику в ранні фази розвитку – 6–8 листків. Цей фунгіцид забезпечує «екрануючий ефект» і надійний контроль фомозу та фомопсидозу, зупиняє розвиток і поширення альтернаріозу та септоріозу.

Важливою перевагою Танос® є його здатність зупиняти поширення та розвиток локальної форми несправжньої борошнистої роси. Річ у тім, що пероноспороз належить до класу несправжніх грибів, для контролю яких необхідні спеціалізовані фунгіциди. Попу­лярні препарати на основі триазолів або карбендазиму цього разу не пра­цюють. За даними Corteva Agriscience, частка збереженого врожаю соняшнику за одноразового застосування Танос® в умовах достатньої вологи становить у середньому +3 ц/га.

 

Важливість дворазового застосування фунгіцидів

Агровиробники, котрі планують одноразове застосування фунгіцидів на посівах соняшнику, зможуть захистити його від початкових уражень основ­ними хворобами, які «стартують» саме у фазу 6–8 листків, що створить гарні передумови для подальшого розвитку рослин. Однак річ у тім, що хвороби розвиваються протягом усієї вегетації. Наприклад, фомоз і фомопсидоз небезпечні й у пізніші фази розвитку рослин. Також останнім часом стали дошкуляти плямистості, такі як іржа, альтернаріоз та септоріоз, що активні протягом усього періоду вегетації. Отже, планування дворазового внесення фунгіцидів має покращити ситуацію.

Під час дослідження агрономічної служби, що проводилося у Вінницькій області, також перевіряли варіант із дворазовим внесенням фунгіцидів порівняно з одноразовим та варіантом без обробок в умовах сезону 2020 року.

Дворазова обробка фунгіцидами Танос® (фаза Т1, 6–8 листків) та Аканто Плюс® (фаза Т2, «зірочка»), Вінницька обл., 2020 р.

Рис. 1. Врожайність (ц/га) соняшнику залежно від варіантів обробки, Вінницька обл., с. Мельниківці, 2020 р.

Як видно з рис. 1, одноразове внесення Танос® забезпечило збереження врожаю на рівні 2,1 ц/га, що відповідає 100% окупності, оскільки витрати на фунгіцид дорівнюють вартості приблизно 1 ц/га. Аканто Плюс® завдяки своєму унікальному фізіологічному ефекту й наявності оптимальних умов для його внесення додатково зберіг 4 ц/га. Якщо вартість соняшнику обчислювати в середньому на рівні 10 тис. грн/т, то додатковий врожай оцінюється у 4 тис. грн, що є суттєвим прибутком з кожного гектара навіть з урахуванням витрат на фунгіцид та його застосування. Втім, у варіанті із дворазовим внесенням фунгіцидів Танос® у Т1 та Аканто Плюс® у Т2 рівень збереженого врожаю сягнув 6,7 ц/га, що на 2,7 ц/га більше порівняно з одноразовим внесенням Аканто Плюс®.

Тобто дворазове використання фунгіцидів (навіть в умовах 2020 року) є не тільки виправданим, а й економічно привабливим інструментом для підвищення прибутковості.

Звісно, показники можуть варіювати залежно від сезону, але очевидним є один факт: фунгіцидний захист – це надійний інструмент для зменшення ризиків при вирощуванні соняшнику та захисту ваших інвестицій.

Таким чином, фунгіцидний захист стає важливим елементом в умовах інтенсивної технології вирощування соняшнику, інвестування в який призводить до отримання значних прибутків для сільгоспвиробника.  

Більше на www.corteva.com.ua

™ ® Торгові марки Corteva Agriscience та її афілійованих структур. ©2020 Cortev

Сергій Саблук, категорійний маркетинг-менеджер Corteva Agriscience з напряму фунгіцидів та інсектицидів