Інституту фізіології рослин і генетики НАН України – 75!

75 років для установи чи організації – начебто вік не надто суттєвий, та й людина цього віку не вважається довгожителем. Однак для такої молодої країни як наша подібний життєвий шлях і досвід науково-дослідного інституту в галузі фізіології, генетики й селекції рослин – йдеться про ІФРГ – є датою доволі знаковою. Починаючи від дня заснування 1946 року й до сьогодні різні покоління вчених Інституту виконують широкий спектр важливих фундаментальних і прикладних досліджень у своїй царині.

За вікном уже давно зовсім інші реалії, світова селекція й кращі світові бренди різних культур давно заполонили вітчизняні лани однієї з найпотужніших хліборобських держав у світі. Час не спинити. Світовий капітал потужно розвиває селекцію своїх країн, і вона перемагає в безжальній конкуренції національні селекційні школи. Поки що найпотужніший супротив цій ході селекційним чужинцям здійснює лише вітчизняна пшениця.

І нинішній ювіляр – Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, як і його очільник академік Володимир Моргун та вся його команда сповнені сил, натхнення й нових планів та намірів.

Характерною особливістю діяльності науковців Інституту є не лише широке охоплення наукових проблем, а й практична спрямованість. Їхні наукові роботи завжди органічно поєднують фундаментальні дослідження з вирішенням актуальних прикладних завдань хліборобського поля. За роки наполегливої праці створено унікальні форми рослин, що ознаменувало розвиток окремих напрямів генетико-селекційних досліджень, створення ефективних біотехнологій та біологічно активних препаратів.

Основними напрямами наукових досліджень генетичних підрозділів Інституту є генетика і селекція рослин, експериментальний мутагенез, генетична інженерія, біотехнологія, фізіологічна генетика. Головною метою цих досліджень було і залишається генетичне поліпшення найважливіших для України сільськогосподарських культур – пшениці та кукурудзи.

Створені в Інституті короткостеблові сорти Смуглянка, Золотоколоса, Фаворитка та Астарта вперше за всю багатовікову історію України забезпечили отримання рекордних урожаїв зерна – 124–140 ц / га. Нові сорти селекції Інституту успішно конкурують із зарубіжними аналогами.

Наразі сорти озимої пшениці, створені науковцями Інституту за участю та під керівництвом Героя України, видатного генетика та селекціонера В. Моргуна, вирощують в Україні на площі близько 2 млн га (це становить 30 % усіх посівів цієї культури), а щорічний валовий збір зерна повністю задовольняє потреби України у продовольчому зерні пшениці, що є вагомим внеском у забезпечення продовольчої безпеки держави. Економічний ефект від їх вирощування становить 6,7 млрд грн щороку.

Шана вам, колеги, шана вам, усім аграріям України, що не відвертаєтеся від пшеничного поля. 

Віктор Гаврилюк