Весняні поради від Володимира Мірненка (ТОВ «Пьотінгер Україна»)

В цій статті ми розглянемо:

• Важливість посіву по фізично стиглому ґрунту
• Вплив на пори та капіляри ґрунту
• Попередження шкідливого ущільнення
• Збереження весняної вологи

Вирощування ярих зернових для наших господарств – справа звична, щороку багато з них «наступають на одні й ті самі граблі». В цій ситуації радує лише те, що граблі лежать на тому самому місці, що граблі ніхто не вкрав. Змінюються умови: погода, техніка, технологія, а підходи залишаються старі. «Сій в грязь, будеш князь» – це мудрість що підходить для посіву вручну, чи в крайньому випадку легенькою СЗ. В час десяти- чи двадцятитонних тракторів підхід має бути іншим.

Фізична стиглість ґрунту

Ознакою фізичної готовності ґрунту до обробітків є те, що він перестає мазатись, не налипає на поверхню робочих органів ґрунтообробних агрегатів, на ріллі спостерігається посіріння верхівок гребенів. Обробіток фізично нестиглого ґрунту призводить до утворення стійких брил і досягти високої якості робіт у цьому випадку не можливо навіть при повторних обробітках. Сіяти в фізично нестиглий ґрунт – не можна! Це не просто зайві витрати пального, вимушений ремонт техніки заради сумнівної переваги (посів «раніше, ніж в сусіда»), – це, насамперед, втрата врожайності, а також надзвичайна шкода структурі та родючості ґрунтів.

Сучасні технічні можливості сівалок перевищують агрономічну доцільність. Сівалка може посіяти в фізично не стиглий ґрунт і не залипнути, але це не означає отримання гарних сходів. Одне з господарств, яке прагнуло будь-що висіяти якомога раніше ярий ячмінь, протягом декількох тижнів після посіву не побачило очікуваних сходів. А коли сходи з’явилися, вони були надзвичайно не рівномірними та слабкими. Провівши агрономічне дослідження причини такого стану сходів, дійшли висновку: ячмінь має вдосталь водних капіляр, але практично позбавлений повітряних пор. Отже, намагання вийти якомога раніше в поле може нам надто дорого коштувати.

Для якісних сходів горох потребує повітря не менше, ніж вологи

Ще одне незаплановане дослідження ми провели в господарстві в Київській області. Приїхали на демопосів гороху і випав дощ. За кілька проходів по полю сівалка залипла і вирішили переїхати на демопоказ на наступне господарство. Через тиждень трал з технікою їхав в зворотному напрямку і, хоч було вже пообіді, вирішили спробувати ще раз на цьому ж полі. Відсіяли кілька га і засвітла повантажили техніку на трал. Ще через тиждень в цьому районі була інша наша демокоманда з такою ж сівалкою і ми досіяли обіцяні 10 га. Таким чином, не заплановано, в нас на одному полі з’явилося три ділянки гороху посіяного з різницею в тиждень. Через місяць ми приїхали на це ж підприємство для оцінки польової схожості та стартового розвитку. Найвищу польову схожість та найвищі рослини ми зафіксували на ділянці посіяні останньою. Для отримання якісних сходів потрібна не лише волога й температура, а ще й доступ повітря. Посів в фізично стиглий ґрунт дозволяє не зруйнувати структуру ґрунту.

Пори та капіляри

Сухий ґрунт має більшу стійкість до стискання. Найпростіше пошкодити вологий фізично нестиглий ґрунт. Всі ґрунтові капіляри поділяють на три види:

1. Великі (або повітряні пори) – це проміжки з діаметром більше 1 мм. Вода в них може рухатися лише вниз. Призначені для газообміну та передачі вологи в глибші шари ґрунту. Чим більше повітряних пор, тим більша здатність ґрунту до швидкої акумуляції опадів.

2. Середні (або водні капіляри). Для всмоктування вологи рослини створюють вакуум тиском в 17 атмосфер. До середніх відносять капіляри що утримують воду, але з тиском менше 17 атмосфер, тобто воду доступну рослинам. По капілярам волога може підніматися вгору як в кухонній губці.

За оптимальної структури ґрунту 25% об’єму припадає на повітряні пори і 25% на водні капіляри

3. Малі – це капіляри з настільки малим діаметром, що вода в них тримається міцніше за всмоктувальну силу рослин. Воду в таких капілярах називають «мертвою».

За оптимальної структури ґрунту половина капілярів мають бути великими і половина середніми. Утворення малих варто недопусккати.

Що відбувається під час переїзду важкої техніки по фізично нестиглому ґрунту? Повітряні пори стискаються, їх стає менше. Водні капіляри звужуються, але вода не може стиснутись, вона прориває собі малі капіляри і переходить в недоступну рослинам форму. Таким чином, посів по нестиглому ґрунту не гарантує забезпечення рослин вологою, навпаки, він збільшує відсоток недоступної води і значно погіршує газообмін.

Попередження шкідливого ущільнення

Утворення шкідливого ущільнення навесні – це результат двох факторів: фізично нестиглого ґрунту, що не здатний утримувати власну структуру та негативного тиску важкої техніки (саме тиск, а не вага). Для попередження проблем варто працювати з обома:

Зниженням тиску в шинах можна домогтися збільшення плями контакту на 30% та зниження тиску на ґрунт на ті самі 30%

• Ну весняних роботах знизьте тиск в шинах до мінімального дозволеного виробником шин. Зниженням тиску в шинах можна домогтися збільшення плями контакту на 30% та зниження тиску на ті самі 30%. Тягова спроможність зросте, а глибина колій зменшиться. Такого самого ефекту можна досягти спареними колесами.

• Якщо дослідження восени не виявило шкідливого ущільнення в глибших шарах ґрунту, то глибокий обробіток буде зайвим. Поле після мінімального обробітку значно менше схильне до утворення шкідливого ущільнення навесні.

• Якщо осінній агроскаутинг виявив шкідливе ущільнення, то його варто фізично зірвати. Поле без шкідливого ущільнення має якісний зв’язок верхньої та нижньої вологи. Навесні воно стане фізично стиглим на 10-14 днів раніше, а підчас літньої посухи довше зможе підтягувати вологу з глибших шарів ґрунту.

• Мінімізуйте кількість проходів по полю. Один прохід посівним комплексом менше впливає на ґрунт, ніж декілька проходів ґрунтообробної та посівної техніки;

• Запровадьте сівозміну, за якої ви будете встигати проводити обробіток між культурами. Виділяйте під конкретну культуру скільки площі, скільки ваша техніка спроможна посіяти чи обробити в оптимальні строки. Левова частка проблем з негативним впливом на ґрунт пов’язана з занадто ранніми чи занадто пізніми роботами, а останні, з недостатньою продуктивністю наявної техніки.

• Не працюйте по фізично не стиглому ґрунту.

Встигнути за весняною вологою

Найчастіший аргумент на користь раннього виходу в поле «доки в полі є волога». При цьому занадто ранній вихід може наробити багато біди. То як вийти вчасно і за вологою встигнути?

Закриття вологи потребує високопродуктивної техніки. Вихід в поле боронами занадто рано означає «наліпити коників», втратити структуру верхнього шару ґрунту і не закрити вологу. Пізній вихід означає наробити пилових бурь, розбити структуру ґрунту, що при першому дощі створить ґрунтову кірку. Вікно для оптимального закриття вологи доволі вузьке, робота поза оптимальним вікном приносить більше шкоди, ніж користі.

Пожнивні рештки на поверхні поля зменшують втрату вологи, але сповільнюють прогрівання поля та відтерміновують старт посівної. Регулюючи відсоток пожнивних решток, що залишаться на поверхні поля, ви впливаєте на інтенсивність цих процесів.

Весняний посів часто потребує попереднього просушування ґрунту, тому передпосівний обробіток та посів проводять окремими операціями. Передпосівний обробіток дисковими боронами є вкрай небажаним. Дискові борони інтенсивніше впливають на структуру ґрунту та лишають нерівним підґрунтя. Єдиним випадком, де застосування дискової буде виправдано – значна кількість пожнивних решток на поверхні, що буде забивати робочі органи культиватора (наприклад, зернова кукурудза змолочена взимку). В інших випадках передпосівний обробіток – це завдання культиватора. Вимогами до його роботи є рівне підґрунтя на глибині посіву, якісне копіювання поверхні та висока продуктивність. Завдання залишити тверде підґрунтя з великою кількістю капілярів, в шарі ґрунту до глибини посіву збільшити кількість повітряних пор, активізувати газообмін що прогріє та просушить шар ґрунту.

Поле після передпосівного обробітку потрібно постійно моніторити, щоб не пропустити оптимальної вологості та температури, за якої можна виходити з посівом. При роботі з посівним комплексом дискову борону можна не використовувати чи злегка вирівняти поверхню поля. Пакерні колеса ущільнюють розрихлений шар та підтягують вологу в посівний горизонт. Сошники з індивідуальним опорним колесом проводять посів та додаткове ущільнення для контакту посівмату з ґрунтом. Штригельна борона руйнує капіляри в верхніх 1-1,5 см, чим закриває вологу. Комплексний підхід забезпечує ущільнення, посів, додаткове ущільнення та закриття вологи з розривом в дві секунди. Сучасна техніка забезпечує комплекс робіт, що не потребує додаткових проходів (наприклад, коткування).

Завдання передпосівного обробітку – залишити тверде підґрунтя з великою кількістю капілярів, в шарі ґрунту до глибини посіву збільшити кількість повітряних пор, активізувати газообмін, що прогріє та просушить шар ґрунту.

Подбайте про необхідну продуктивність техніки. Оптимальне вікно весняних польових робіт на Чернігівщині та на Одещині будуть сильно відрізнятися. Ми не маємо істотного впливу на клімат, а тому, чим коротше у вас весна, тим більше потрібно мати техніки. Вихід з оптимального вікна принесе збитки на порядок більші, ніж економія на продуктивності посіву.

Подбайте про структуру ґрунту. Це інвестиції, що виправдають себе в довгій перспективі. Вапнування чи гіпсування, використання сидератів, широка сівозміна, збільшення частки органічної речовини – це впливає на здатність ґрунту акумулювати та утримувати вологу, це подовжує оптимальне вікно весняних польових робіт.

На високий врожай можна розраховувати лише тоді, коли в ґрунті створені оптимальні умови як для життя рослин, так і мікроорганізмів. Навесні найпростіше порушити баланс системи життя в ґрунті. Весняний посів на пробачає поспіху. Пам’ятайте, що отримати дружні сходи набагато важливіше за ранній посів.