Володимир Андрущенко, менеджер з продукту компанії
Corteva Agriscience

Насіннєвий  бренд Brevant™ seeds на українському аграрному ринку доволі молодий, адже веде свою історію з 2018 року. Однак назвати його новачком серед гравців на ринку якісного насіння не можна, тому що в його основі лежить генетична платформа Corteva Agriscience. За кож­ним гібридом бренда Brevant™ seeds стої­ть понад 100 років селекційного дос­віду, широка локальна мережа ви­про­­бувань, висока врожайність та ста­біль­ність, підтверджені українсь­кими фермерами та багаторічними дослідами.  Brevant™ seeds створено як бренд високоякісного насіння, покликаного задовольнити потреби аграріїв України, незалежно від того де і в яких умовах вони господарюють, та які надають перевагу співпраці з дист­риб’юторами.

При формуванні портфеля Brevant™ seeds ми використали комплексний підхід, в якому вра­хували такі чинники:

  • висока якість насіння;
  • можливість задовольнити потреби клієнтів з різних регіонів України;
  • відповідність та постійна адаптація портфеля до конкретних умов господарювання.

Розглянемо кожен із них детально із прив’язкою до конкретних гібридів Brevant™ seeds.

На кукурудзу протягом вегетації постійно впливають ті чи інші шкодочинні фактори, які до певної міри зменшують потенціал урожайності гібридів. Періодами, коли кукурудза найвразливіша до впливу зовнішнього середо­вища, є проростання, поява сходів та ранні фази вегетативного розвитку. В цей час дуже вірогідні нічні приморозки, різкі перепади добових темпе­ратур, холодні опади у вигляді дощу або снігу, спалахи хвороб та актив­ність ґрунтових шкідників.

Гібриди Brevant™ seeds мають подвійну страховку на випадок настання несприятливих умов на ранніх фазах розвитку. Насіння Brevant™ seeds відповідає всім вимогам Державного стандарту України щодо сортових та посівних якостей насіння сільськогосподарських культур та всім внутрішнім стандартам якості Corteva Agriscience, які часто вимогливіші, ніж держстандарт. Ми розуміємо, що при посіві на якість насіння можуть впливати шкідники, хвороби та несприят­ливі погодні умови, тому дбає­мо про повну реалізацію потен­ціалу кукурудзи шляхом промислової обробки насіння. Адже тільки на про­фесійному заводському обладнанні з дотриманням точної рецептури робочої суміші, темпера­турного та часового режиму можна досягти максимального захисту насіння та сходів.

У сезоні 2020–2021 років такі гібриди, як П7515 (ФАО 240), П8409 (ФАО 260), П8723 (ФАО 270), П9071 (ФАО 280), П9170 (ФАО 330), П9537 (ФАО 390), матимуть опцію надійного захисту не лише від спектра ґрунтових і насіннєвих інфекцій, летючої сажки та стеблових гнилей, а й від найтиповіших для Ук­раїни шкідників, які знищують урожай кукурудзи: дротяників, личинок хрущів тощо.

Американці кажуть, що кукурудза – цариця полів. Це актуально і для Ук­раї­ни, адже культура стабільно займає провідні позиції в посівних площах аграріїв. У 2020 році площі кукурудзи перевищили 5 млн га – понад 15% ріллі в Україні. Слід мати на увазі, що для отримання найвищої результативності при вирощуванні кукурудзи в різних регіонах України доцільно сіяти різні гібриди.

 

З рис. 1 видно, що найбільші площі кукурудзи сконцентровані в Черні­гівсь­кій, Сумській, Полтавсь­кій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях. Їх можна назвати кукурудзяним поясом України. Що стосується груп стиглості, то ранньостиглі гібриди (ФАО<250) займають найменшу площу (~7% від загальної) і зосереджені пере­важно у Поліссі. В кукурудзяному поясі домінують середньоранні (250<ФАО<310) та середньостиглі (310<ФАО<340) гібриди, на які при­падає до 60% загальних посівних площ кукурудзи. Середньопізні гібриди (350<ФАО<400) переважають у зоні Степу і займають ~20% у структурі посівів кукурудзи. Новий портфель кукурудзи Brevant™ seeds формується з урахуванням структури посівних площ та груп стиглості. Аграрії Полісся знайдуть у ньому перевірений часом П8025 (ФАО 230) та новинку П7515 (ФАО 240) – ранньо­стиглий гібрид з гарним стартовим розвитком та стійкістю до хвороб, придатний для вирощування у монокультурі. Ці гібриди ідеально підійдуть для посівного та збирального конвеєра і в інших регіонах Ук­раїни.

Господарники Лісостепу та Північного Степу оцінять середньостиглі гібриди П8409 (ФАО 260) та П8723 (ФАО 270), які на ринку другий рік і вже здобули репутацію гібридів із неперевершеною вологовіддачею та гарною посухостійкістю. Варта уваги й новинка сезону 2021 року – середньоранній, адаптивний гібрид із зубоподібним типом зерна П9071 (ФАО320), що має високий потенціал урожайності та добру то­лерантність до ле­тючої сажки.

Ідеально підходять для кукурудзяного поясу України й середньостиглий гібрид Brevant™ seeds П9025 (ФАО 330), і новинки сезону-2021: П9170 (ФАО 320) – середньостиглий гібрид з відмінною генетичною толерантністю до летючої сажки та П9486 (ФАО 340) – середньопізній гібрид, що забезпечує неперевершені результати за оптимальних умов вирощування. У зоні Степу аграрії мають широкий вибір гібридів – від «старожилів» Да Сонка та МТ Матадо до гібридів, що з’явилися вперше цього сезону: П9874 (ФАО 380) – середньопізній гібрид лінійки AQUAmax®, П9537 (ФАО 390) – інтенсивний гібрид з гарною вологовіддачею, П9757 (ФАО 390) – адаптивний гібрид з високою стійкістю до вилягання. Brevant™ seeds не оминув і тих, хто вирощує кукурудзу на зрошенні: 2021 року на ринку з’явиться гібрид П0268 (ФАО 440) – пізньостиглий гібрид з гарною посухостійкістю, підходять для зрошення П9874 (ФАО 380) та
П9537 (ФАО 390).

Сезон 2020 року був несприятливим для кукурудзоводів у Центральній, Східній та Південній Україні. Брак ґрунтової вологи взимку, тривалі низькі температури в травні та відсутність опадів у липні-серпні, коли кукурудза цвіла та наливалася, суттєво знизили врожайність. Ми ще раз переконалися, що не завжди гібрид із максимальним потенціалом урожайності забезпечує кращий результат, ніж гібрид із середніми можливостями. Обумовлено це тим, що на шляху до повного розкриття потенціалу стоять перепони у вигляді приморозків та коливань температур на початку вегетації, граду й буревіїв, посухи та спеки під час запилення й наливу зерна, шкідників тощо. З ог­ляду на це при виборі гібрида слід обов’яз­ково враховувати ґрунтово-кліматичні умови, а також менеджерські підходи до господарювання. Інакше кажучи, якщо господарювання ведеться на родючих ґрунтах, взимку відновлюються запаси вологи, в період вегетації випадає 200 і більше мм опадів, а фермер стежить за родючістю і вносить необхідні добрива, застосовує ефективну технологію вирощування й чітко її дотримується, варто звернути увагу на інтенсивні гібриди, які мають високий потенціал урожайності й розкриють його за таких сприятливих умов. У разі суттєвих обмежень за будь-яким чинником доцільніше зупинитися на адаптивному гібриді, який буде толерантнішим до цих обмежень і покаже непоганий ре­зультат.

 

Компанія Corteva Agriscience щорічно закладає мережу випробувань, збирає й аналізує дані, які використовує для правильного позиціонування гібридів. З рис. 2 вид­но, що 2020 року Corteva Agriscience заклала понад 700 випробувань гібридів кукурудзи по всій території України.  Всебічний аналіз отриманих даних дає нам змогу обирати тільки ті гіб­ри­ди, які гідно себе зарекомендували у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах та за певного господарювання. Так, результати 2020 року є дуже показовими, адже умови були як дуже несприятливі (Цент­ральна, Східна та Південна Україна), так і гарні (на півночі та за­ході країни).

 

Проаналізувавши умови вирощування цього року (рис. 3), ми виокремили три групи господарств за інтенсивністю господарювання: з гарними умовами (для інтенсивних гібридів), посередніми (для помірно інтенсивних гібридів) та несприятливими умовами (для адаптивних гібридів). Дослі­див­ши результативність гібридів Brevant™ seeds у цих групах, для сприятливих ґрунтово-кліматичних умов та інтенсивного господарювання можемо рекомендувати гібриди П9874, П9537, П9486, П9170, П9071, П8723. Адаптивні гібриди П7515, П8409, П9025, П9757 стануть у пригоді аграріям, які обмежені ґрунтово-кліматичними або іншими чинниками.

Насамкінець ще раз зауважимо, що Brevant™ seeds – молодий бренд, який узяв за основу генетичний пул компанії Corteva Agriscience. До портфеля Brevant™ seeds потрапили продукти з високим генетичним потенціалом, що цілком відповідають вимогам національних та внутрішніх стандартів компанії щодо якості. Варто зауважити, що саме завдяки бренду Brevant™ seeds, ви можете отримати високоякісні гібриди селекції Corteva Agriescience, через все­охоплюючу національну мережу дист­риб’ю­торів. Для більш детального ознайомлення з гібридами кукурудзи та їх особливостями переходьте на сайт www.brevant.com.ua або зверніться до регіонального представника у Вашому регіоні.

Потужний, сучасний та перевірений портфель кукурудзи Brevant™ seeds – ваш надійний помічник на шляху до ефективного господарювання.