Процедура поновлення договорів оренди землі змінюється, повідомляє Багнет.

Зокрема, ст. 33 Закону України «Про оренду землі» викладено у новій редакції, а главу 19 Земельного кодексу України (далі — ЗКУ) доповнено статтею 126-1 ЗКУ, яка має регулювати питання поновлення низки цивільно-правових договорів, у тому числі договорів оренди земельних ділянок. 15 липня 2020 року чекаємо наступні зміни:

Сторонами у договорі оренди земельної ділянки може бути додатково передбачена умова про поновлення договору. У разі, якщо умова про поновлення договору оренди землі закріплена у договорі оренди землі і сторони не мають заперечень, то таке поновлення відбувається автоматично, державна реєстрація речового права оренди в цьому разі продовжується на той самий строк.

Сторона договору, яка виявила бажання скористатися своїм правом відмови від поновлення договору повинна не пізніше як за 1 місяць до дати закінчення дії такого договору повинна подати до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з реєстру відомостей про поновлення договору.

У разі неподання такої заяви та після настання відповідної дати закінчення дії договору, державна реєстрація речового права оренди продовжується на той самий строк.

Однак, вказані вище правила не застосовуються до договорів оренди земельних ділянок державної чи комунальної власності (виняток — на такій ділянці знаходиться нерухоме майно орендаря).

Оренда земель державної та комунальної власності здійснюється на підставі рішення органу, уповноваженого здійснювати передачу земельних ділянок у власність або користування. В такому разі, з 15 липня 2020 року поновлення договору оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності, вільної від забудови, можливе виключно за рішенням відповідного уповноваженого органу.

Положення про переважне право орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк залишилось. Втім використання такого переважного права вже не коригується з поновленням договору оренди, внесеним до статті 321, яка відсилатиме до ст. 1261 ЗКУ.

Розділ ІХ «Перехідні положення» Закону України «Про оренду землі» доповнено наступним: «Договори оренди земельних ділянок приватної власності, а також земельних ділянок державної або комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, що перебувають у власності орендаря, укладені до набрання чинності Законом № 340- IX у разі їх продовження (укладення на новий строк) мають містити умови, передбачені статтею 33 цього Закону та статтею 1261 ЗКУ”.

Правила, закріплені у статті 126-1 ЗКУ, поширюються на договори оренди землі, укладені або змінені після набрання чинності Законом № 340-IX, а поновлення договорів оренди землі, укладених до набрання чинності зазначеним Законом, здійснюється на умовах, визначених такими договорами, за правилами, чинними на момент їх укладення.