У всьому світі й в Україні зокрема кукурудза є стратегічно важливою сільськогосподарською культурою продовольчого, кормового та біоенергетичного значення. Нині кукурудза разом із пшеницею та олійними культурами формує експортний потенціал аграрної галузі. Хоча ще 2011 року площі під цією культурою були вдвічі менші, ніж зараз, показники її врожайності зросли за ці роки у два рази, а в деяких регіонах – у три. У чому ж причина? Змінилася не тільки генетика кукурудзи, а й підходи до її вирощування.

Сьогодні важливим елементом сучасних технологій вирощування кукурудзи є інтегрована система захисту посівів від шкідливих організмів, чільне місце в якій посідає боротьба з бур’янами. Адже бур’яни є одним з основних чинників зниження врожайності та погіршення його якості.

Першопричина забур’янення – це засміченість ґрунту насінням бур’янів, а поява того чи іншого виду пов’язана з умовами й тривалістю вегетації, особливостями обробітку ґрунту перед сівбою та під час догляду за посівами. Велике значення має також температурний режим ґрунту, рівень кислотності ґрунтового розчину тощо.

Залежно від ґрунтово-кліматичних умов видовий склад бур’янів у посівах кукурудзи може бути представлений 10–20 видами, серед яких найшкодочиннішими є злакові, багаторічні кореневищні та коренепаросткові бур’яни, а також однорічні дводольні види. Шкодочинність бур’янів у посівах кукурудзи надзвичайно висока. Навіть кілька видів бур’янів на 1 м2 можуть знизити врожайність культури у межах 20-70%.

Сільгоспвиробники у посівах кукурудзи використовують як ґрунтові, так і страхові гербіциди. Втім, післясходове застосування гербіцидів має низку переваг, однією з яких є можливість правильного вибору препарату залежно від видового складу бур’янів у посівах. Результатом чого є більш повна реалізація заходів боротьби з бур’янами. Післясходові гербіциди, на відміну від досходових, здатні контролювати багаторічні кореневищні та коренепаросткові бур’яни.

Оптимальною стадією розвитку кукурудзи для внесення післясходових гербіцидів є фаза 3–5 листків. Це пов’язано з особливостями утворення органів на різних етапах органогенезу рослин куку­рудзи. І саме ця фаза найбільше підхо­дить для внесення такого потужного гербіциду, як Таск® Екстра.

Важко назвати бур’яни, які не контролювалися б Таск® Екстра.

Звісно, рівень контролю буде відрізнятися залежно від стадії розвитку бур’яну в момент обробки, кліматичної зони, погодних умов, особливостей сезону, але загалом можна сказати, що Таск® Екстра знищує всі найпоширеніші злакові та дводольні види бур’янів.

Завдяки наявності у своєму складі нікосульфурону та римсульфурону цей гербіцид відмінно конт­ролює такі злакові бур’яни, як види мишіїв, куряче просо, пирій повзучий, просо волосовидне тощо. Римсульфурон та нікосульфурон ефективно знищують у посівах кукурудзи більшість дводольних видів бур’янів, зокрема види щириці, нетребу звичайну, підмаренник чіпкий, рутку лікарську, види гірчаків, зірочник середній, а також багато хрестоцвітих бур’янів. Щоб контролювати проблемні дводольні види бур’янів, до складу Таск® Екстра додали дикамбу, яка має високу ефективність проти видів амброзії, осотів, дурману звичайного, пасльону чорного, лободи білої. Також цей гербіцид відмінно знищує найскладніші бур’яни, такі як берізка польова, гірчак берізковидний, усі види падалиці соняшнику та ріпаку, навіть стійких проти гер­біцидів гібридів.

Фото 1. Швидка дія Таск® Екстра, 440 г/га + ПАР Віволт®, 300 мл/га на перерослі види бур’янів (7 днів після внесення, Вінницька обл., 2020 р.)


Саме комбінація трьох діючих речовин – нікосульфурону, римсульфурону та дикамби – забезпечує ефективний контроль злакових та дводольних видів бур’янів, поширених у посівах кукурудзи (фото 1, 2, 3). До речі, хвощ польовий доволі важко знищити, а Таск® Екстра чи не єдиний гербіцид, що суттєво пригнічує цей бур’ян і зупиняє його конкуренцію з рослинами кукурудзи. Варто зауважити, що Таск® Екстра контролює понад 200 видів бур’янів!

Завдяки широкому спектру дії Таск® Екстра потреби в гербі­цидах-партнерах для застосування в бакових сумішах на кукурудзі немає. Не рекомендується змішувати Таск® Екстра з фосфорорганічними інсектицидами та мікродобривами на основі цинку.


РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОСУШЛИВИХ ЗОН

 Слід збільшити витрату робочого розчину (не менш як 300 л/га) для гарантованого змочування поверхні бур’янів.

 Збільшити концентрацію ПАР Віволт® до 400 мл на 200 л робочого розчину або додати прилипач Айказ®.

 Обприскування необхідно проводити у вечірні та нічні години.

 Для покращення покриття та проникнення нанесеного розчину слід контролювати висоту штанги обприскувача та використовувати інжекторні форсунки.


Важливою умовою внесення гербіцидів у посівах кукурудзи є дотримання регламентів їхнього застосування. Порушення цих умов спричиняє токсикацію культурних рослин, зниження продуктивності і, як наслідок, чималі матеріальні збитки.

Основними вимогами до застосування гербіцидів є додержання норм витрати препаратів, строків внесення, фази росту і розвитку культури, урахування стану посівів та погодних умов.

Фото 2. Ефективність застосування Таск® Екстра, 440 г/га + ПАР Віволт®, 300 мл/га (30 днів після внесення, Вінницька обл., 2020 р.)

Величезною перевагою гербіциду Таск® Екстра є те, що завдяки швид­кому періоду напіврозпаду діючих речовин у ґрунті він не чинить післядії на наступні культури.

Таск® Екстра – дуже потужний та ефективний інструмент для аграріїв!


СПЕЦІАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не застосовуйте Таск® Екстра у посівах кукурудзи цукрової та розлусної, а також на батьківських лініях гібридів культури.

Найкраще Таск® Екстра вико­ристовувати за температури повітря від +12°С до +25°С.

Не застосовуйте Таск® Екстра при значних перепадах нічних і денних температур.

Не проводьте обробку, якщо очікується температура, вища за +30°С.

Не використовуйте Таск® Екстрапізніше від фази розвитку 6 лист­ків кукурудзи, орієнтуйтеся на вихід точки росту рослини на поверхню ґрунту, адже дикамба може згубно вплинути на врожай при пізньому її внесенні.


Фото 3. Ділянки випробувань перед збиранням урожаю кукурудзи (Вінницька обл., 2020 р.) Таск® Екстра, 440 г/га + ПАР Віволт®, 300 мл/га

Контроль, без внесення гербіциду

Галина Радзіцька, категорійний маркетинг-менеджер із гербіцидів Corteva Agriscience

Більше на www.corteva.com.ua

™ ® Торгові марки Corteva Agriscience та її афілійованих структур. ©2021 Corteva.

Перед застосуванням препаратів уважно читайте тарну етикетку.