Скільки триватиме соєва доба

Нині соя посідає 2-ге місце (почесне віце-чемпіонство!) за площами та обсягами виробництва серед олійних культур, поступаючись лише «квітці сонця» – соняшнику. За останні п’ятнадцять років на наших полях соя потіснила чимало технічних культур і зараз становить майже 20 % посівних площ олійних, що зумовлено насамперед попитом на неї на світових ринках.
Соя є доволі давньою агрокультурою, її вік налічує вже кілька тисячоліть. Батьківщиною сої вважається Південно-Східна Азія, а пріоритет відкриття її поживних властивостей належить китайцям. У Піднебесній вона відома понад 6000 років до Різдва Христова. Приблизно на дві тисячі років пізніше сою почали вирощували в Кореї, Індії, Японії. Вирощування сої було однією з умов процвітання цих давніх цивілізацій. У Китаї вона давно є замінником м’ясних і молочних продуктів.

Однак свою широку практичну цінність соя набула лише XVIII ст., із початком її вирощування в Європі. В Україні її почали культивувати ще століттям по тому, перші досліди з вирощування сої на наших землях почалися лише у 70-х рр. XIX ст. Натомість чималі дослідні та промислові посіви сої в Україні з’явилися лише 1926 р. Відбулося зростання її посівів у Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Харківській і Вінницькій областях.

На сьогодні у світі сою використовують переважно як основну олійну, опісля – як високобілкову, кормову та харчову культуру, а також як сировину для промисловості. Завдяки високому вмісту в зерні сої білків, амінокислот, вітамінів та інших цінних речовин, виробництво зерна її у світі повсякчас збільшується. Надто стрімке зростання спостерігається в останнє десятиліття. Нині серед олійних культур валове виробництво сої у світі становить понад 50%.

В останні півтора десятиліття в Україні також відзначається підвищений інтерес до цієї культури зі сталою тенденцією до збільшення обсягів її виробництва. Проте деяке зниження експортних цін, починаючи з 2015 р. (у 2014 р. був максимум), призвело до відносно незначного зменшення обсягів її виробництва. На рисунку подано динаміку посівних площ сої в Україні, починаючи з 1990 р.

Якщо на початку 1990-х рр. посіви сої становили близько 100 000 га, то в половині десятиріччя вони скоротилися до менш як 20 000 га й змогли відновитися лише на початку 2000-х рр. Початок стрімкого зростання інтересу до цієї культури припадає на 2003–2004 рр. Найбільші посівні площі під соєю були 2015-го – 2158,1 тис. га. Проте в останні чотири роки посіви сої дещо скоротилися.

Натомість, коли говорити про фізичне збільшення посівів, потрібно враховувати загальне скорочення всіх посівних площ, що спостерігалося протягом 1990-х рр., тож соя частку посівів у загальній посівній площі нарощувала більш стрімко та збільшила її понад як удвадцятеро порівняно з 1990 р. Динаміку зміни посівних площ сої та її частки у посівах упродовж 1990–2019 рр. подано у табл. 1.

Проте говорити про зростання посівних площ і не враховувати інші чинники, то не є зовсім правильно. Важливим (якщо не основним для рентабельності) чинником є врожайність.


Порівняно з початком 1990-х рр. урожайність сої в Україні зросла більш як удвічі, а з моменту початку «соєвого буму» – майже в 1,5 раза.


У табл. 2 подано динаміку збірних площ, валового збору та врожайності сої протягом 2005–2019 рр.

Річ у тім, що поширення сої значною мірою зумовлено природно-кліматичними умовами. Основні чинники під час вирощування сої в Україні (не розглядаючи родючість ґрунтів) – це волога й тепло. На півдні в степових районах доволі тепла, але лімітувальним чинником є дефіцит вологи. Тому врожайність сої за роками на неполивних землях різко коливається від 3–4 ц / га в посушливі роки до 15–22 ц / га в сприятливі за вологозабезпеченістю роки.

На поливних землях, через високу вартість поливного гектара орної землі, нульова рентабельність вирощування сої досягається за врожайності 16–17 ц / га. Врожайність на поливних землях коливається від 20–22 до 28–35 ц / га. Отже,


рентабельність вирощування сої на півдні України коливається за роками на неполивних землях від мінусової 60–70% до плюсової 50–70%, на поливних землях плюсова рентабельність становить від 50 до 90%.


У зоні Лісостепу скоростиглі сорти сої стабільно дають урожаї від 15–16 ц / га в господарствах із частковим виконанням агротехнічних заходів із технології вирощування сої.

Стабільні врожаї 18–22 ц / га одержують господарства, які мають фінансові та матеріальні ресурси для виконання в повному обсязі агротехнічних заходів з інтенсивної технології вирощування сої.

Регіони України за обсягами вирощування сої умовно можна розділити на три групи:

 Регіони-лідери – Хмельницька, Полтавська, Житомирська, Вінницька, Київська, Сумська, Херсонська, Тернопільська та Черкаська області. Їх сукупна частка в загальному виробництві сої в Україні за роками коливається від 70 до 79 %.

 Середню за обсягами виробництва групу становлять Чернігівська, Кіровоградська, Рівненська, Львівська та Чернівецька області, їх сукупна частка за роками коливається в межах 14 – 22 %.

 Регіони-аутсайдери – Волинська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Івано-Франківська, Одеська, Донецька, Закарпатська та Луганська області. Їх сукупна частка в загальному виробництві сої становить 6–8%.

В останні три-чотири роки, після певного зниження обсягів виробництва сої відбулася певна «міграція» областей між цими групами, що ще раз підкреслює певну умовність цього поділу.

Загалом, сою в Україні вирощують у сільгосппідприємствах, частка господарств населення назагал по Україні в останні роки коливається в межах 6–10% і протягом останнього часу має певну тенденцію до збільшення (можливо, обсяги вирощування сої у господарствах населення більш сталі, й це наслідок певного зменшення посівів у сільгосппідприємствах).

Існують доволі відчутні регіональні відмінності. Найвища частка господарств населення у вирощуванні сої 2017 р. була у Чернівецькій (31,2 %) і Кіровоградській (25,5 %) областях, 2019-го вона збільшилася до 49,9 і 39,9 % відповідно. Натомість веде перед серед областей за обсягами вирощування сої у господарствах населення більш широкий перелік регіонів – окрім Кіровоградської та Чернівецької областей долучаються ще Київська, Черкаська та Полтавська.

За даними Державної служби статистики, 2018 р. сою вирощувало 10 136 сільськогосподарських підприємств з площі 4102,1 тис. га. Господарства зі збірною площею до 100 га становили майже 70 %, та на них припало лише 12,3 % валового збору із середньою врожайністю 21,9 ц / га. Підприємства з площами під соєю понад 2000 га становили трохи менше 1 %, проте на них припало понад 1 / 5 валового збору сої. Групування підприємств за розмірами зібраної площі сої 2018 р. подано у табл. 3.

2018 р. сільськогосподарські підприємства скоротили посіви сої порівняно з 2017 р. майже на 17 %, натомість у господарствах населення спостерігалося збільшення посівів на 7 %. 2019-го ситуація повторилася: у сільгосппідприємствах посівні площі сої зменшилися на 9 % порівняно з 2018 р., а у господарствах населення зросли на 4 %. Збірні площі, валовий збір сої за областями й типами господарств 2019 р. подано у табл. 4.

Найсильніше скоротили посіви сої 2019 р. підприємства Рівненської, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Запорізької та Кіровоградської областей. Найістотніше відносне збільшення посівів сої у господарствах населення 2019 р. відбувалося у Волинській, Херсонській, Рівненській, Чернівецькій і Сумській областях.

Загалом, вирощування сої є доволі рентабельним, що певною мірою зумовлено її значною експортоорієнтованістю. В останні роки понад половина її врожаю реалізується на зовнішніх ринках (не можна безпосередньо порівнювати врожай та обсяг експорту, наприклад, чималу частину експорту 2019 р. становила соя, вирощена поперед­нього року). Протягом 2014 – 2015 рр. у сільгосппідприємствах рівень рентабельності вирощування сої становив 34 – 38 %, а 2016-го перевищив 50 %, проте 2017 р. був дещо нижчим – 28 % (у фермерських господарствах, які так само є сільгосппідприємствами, – 30 %). 2018 р. рівень рентабельності вирощування сої у сільгосппідприємствах ще зменшився та становив 21 %, натомість дещо зросла її рентабельність у фермерських господарствах – 31,5 %.

У табл. 5 наведено обсяги та вартість експорту сої (код за УКТЗЕД – 1201, Соєві боби, подрібнені або неподрібнені) 2009 – січня-серпня 2019 рр.

Якщо ще п’ять-шість років тому головним покупцем української сої була Італія, то останні роки її потіснили Туреччина, Іран та Єгипет, на які 2017 р. припадало 27 %, 16 і 15 % фізичного обсягу експорту сої (2016-го – 28 %, 15 і 31 % відповідно). 2018 р. трійку лідерів формували Туреччина, Білорусь та Іран. 2019-го найбільшими експортерами української сої були Туреччина, Єгипет і Білорусь, на них припадало 36 %, 19 і 12 % загальних обсягів відповідно.

Проте, попри успішні обсяги експорту, світове падіння цін на сировинних ринках ударило по українських аграріях. Протягом 2014 – 2017 рр. експортні ціни були нижчі за внутрішні (без урахування ПДВ) за перерахунку середньорічного курсу $ / грн, що певною мірою пояснює деяке зменшення посівних площ під соєю після 2015 р. Проте 2018-го та 2019 рр. ситуація дещо поліпшилася. Порівняння середніх цін реалізації сої сільськогосподарськими підприємствами та середніх експортних цін на неї протягом 2006 – 2019 рр. подано у табл. 6.

Зниження цін експортних угод протягом 2014 – 2017 рр. нижче рівня ціни внутрішньої реалізації зумовлене бажанням збереження ринків та обсягів реалізації. Та попри падіння зовнішніх цін, експорт лишається цікавим для аграріїв і вирощування сої демонструє доволі високу рентабельність, тож можна припустити, що внутрішні ціни були завищеними внаслідок недооцінки гривні.


Хоча соя посідає 2-ге місце серед олійних за обсягами виробництва, проте вона перша серед олійних за обсягами експорту. Може внут­рішня переробка через зміцнення гривні стане цікавішою для вітчизняних виробників і відкриє для сої нові обрії? 


Таблиця 1. Динаміка зміни посівних площ сої та її частки у посівах протягом 1990 – 2019 рр.

Роки

Посівна площа всіх культур,

тис. га

Посівна площа сої,

тис. га

Частка сої у посівах,

%

1990

32 406

92,6

0,30

1995

30 963,2

24,7

0,10

2000

27 173,3

64,8

0,20

2005

26 043,6

438,5

1,70

2006

25 927,7

751,5

2,90

2007

26 060,1

670,7

2,60

2008

27 133

558,5

2,10

2009

26 990

644,4

2,40

2010

26 951,5

1076

4,00

2011

27 670,5

1134,2

4,10

2012

27 801,3

1476,4

5,30

2013

28 329,3

1369,9

4,80

2014

27 239,1

1805,8

6,63

2015

26 901,8

2158,1

8,02

2016

27 026

1869,4

6,92

2017

27 585,2

1999,8

7,25

2018

27 637,7

1709,4

6,19

2019

27 841,7

1579,6

5,67

Таблиця 2. Динаміка збірних площ, валового збору та врожайності сої впродовж 2005 – 2019 рр.

Роки

Площа зібрана,

тис. га

Обсяг виробництва,

тис. т

Урожайність зібраної площі, ц / га

2005

421,7

612,6

14,5

2006

714,8

889,6

12,4

2007

583,1

722,6

12,4

2008

537,9

812,8

15,1

2009

622,5

1043,5

16,8

2010

1036,6

1680,2

16,2

2011

1110,3

2264,4

20,4

2012

1412,4

2410,2

17,1

2013

1351

2774,3

20,5

2014

1699,7

3687,3

21,7

2015

2135,6

3930,6

18,4

2016

1859,4

4277

23

2017

1999,8

1981,9

19,7

2018

1716,2

1728,7

25,0

2019

1579,6

1504,6

22,9

Таблиця 3. Групування підприємств за розмірами зібраної площі сої 2018 р.1

Агропід­приємства

Кількість підприємств

Обсяг виробництва

Урожайність

одиниць

у % до загальної кількості

тис. т

у % до загального обсягу виробництва

ц / га

Загальна кількість

10 136

100,0

4102,1

100,0

26,4

з них з площею, га

до 100,00

7084

69,9

506,1

12,3

21,9

100,01-200,00

1262

12,5

449,9

11,0

24,7

200,01-500,00

1156

11,4

935,8

22,8

26,3

500,01-1000,00

381

3,8

715,9

17,5

27,4

1000,01-2000,00

167

1,6

651,8

15,9

28,8

більше 2000,00

86

0,8

842,6

20,5

28,4

Таблиця 5. Обсяги та вартість експорту сої протягом 2009 – 2019 рр.

Роки

Обсяг експорту тис. т

Вартість експорту, млн $

2009

263,1

83,1

2010

449,4

174,2

2011

1096,3

468,7

2012

1480,9

701,9

2013

1492,5

742,3

2014

1675,0

703,1

2015

2199,0

805,5

2016

2735,7

985,5

2017

2866,5

1059,6

2018

2241,0

831,2

2019

3622,6

1166,4

Таблиця 4. Збірні площі, валовий збір сої за областями й типами господарств 2019 р.1

Область

Господарства всіх категорій

Сільськогосподарські підприємства

Господарства населення

площа зібрана, тис. га

обсяг виробництва, тис. ц

урожай­ність, ц / га зібраної площі

площа зібрана, тис. га

обсяг виробництва, тис. ц

урожай­ність, ц / га зібраної площі

площа зібрана, тис. га

обсяг виробництва, тис. ц

урожай­ність, ц / га зібраної площі

Вінницька

112,5

2760,2

24,5

100,4

2412,8

24

12,1

347,4

28,6

Волинська

32,9

846,5

25,7

31,4

820,1

26,1

1,5

26,4

17,7

Дніпропетровська

2,7

47,3

17

2,2

36

16

0,5

11,3

21,2

Донецька

к

к

к

к

к

к

0,1

1,6

12,4

Житомирська

120,4

2766,3

23

114,2

2649,2

23,2

6,2

117,1

18,9

Закарпатська

10,3

223,3

21,7

10,3

223,3

21,7

Запорізька

9,6

357,7

37,1

9,6

357,7

37,1

Івано-Франківська

25,7

576,2

22,4

25,1

562,6

22,4

0,6

13,6

24

Київська

127,1

2724

21,4

103,3

2322,1

22,5

23,8

401,9

16,9

Кіровоградська

93,6

1742,2

18,6

57,9

1060,1

18,3

35,7

682,1

19,1

Луганська

к

к

к

к

к

к

Львівська

55,7

1581,6

28,4

55,7

1581,6

28,4

Миколаївська

7,7

90,9

11,9

4,1

52,5

12,9

3,6

38,4

10,8

Одеська

6,9

126,1

18,3

6,8

123,3

18,2

0,1

2,8

21,3

Полтавська

154,5

2952,1

19,1

128,7

2513,2

19,5

25,8

438,9

17

Рівненська

46

1159,2

25,2

44,6

1130

25,3

1,4

29,2

21,6

Сумська

105,8

2388

22,6

103,7

2356,7

22,7

2,1

31,3

14,6

Тернопільська

87,1

2194,2

25,2

83,6

2127,7

25,5

3,5

66,5

19

Харківська

34

570,2

16,8

32,1

541,8

16,9

1,9

28,4

15,1

Херсонська

64,9

2347,9

36,2

60,9

2208,7

36,3

4

139,2

34,5

Хмельницька

171,7

4599,1

26,8

162,6

4385,2

27

9,1

213,9

23,4

Черкаська

98,1

2033,3

20,7

75,8

1601

21,1

22,3

432,3

19,4

Чернівецька

52,3

1055,4

20,2

27,6

535,3

19,4

24,7

520,1

21,1

Чернігівська

84,6

1817,4

21,5

84,4

1813,4

21,5

0,2

4

16,7

Україна

1504,6

34 965,4

23,2

1325,4

31 419

23,7

179,2

3546,4

19,8

Таблиця 6. Порівняння середніх цін реалізації сої сільськогосподарськими підприємствами та середніх експортних цін упродовж 2006 – 2019 рр.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами, грн / т1

1069,7

1697,7

1770,1

2673,5

2604,3

2929,7

3422,3

3467

4650,9

7454,3

8895,2

9488,9

9577,5

8185,6

Середні ціни експорту, $ / т

230,1

308

361,5

315,9

387,7

427,6

474

497,4

419,8

366,3

360,2

369,6

370,9

322,0

Середньорічний курс 100 $ / грн

380,32

423,29

443,77

617,14

729,63

822,7

827,69

774,63

1070,56

1642,52

1902,35

2037,99

2720,05

2584,56

Середня експортна ціна в % від середньої ціни сільгосппідприємств

81,8

76,8

90,6

72,9

108,6

120,1

114,6

111,1

96,6

80,7

77,0

79,4

105,3

101,7

1 Ціни реалізації наведені без ПДВ.

Костянтин Рєпін

 

Юрій Дробязко: соя потребує делікатної сівби

Соя: решаем парадоксальные проблемы

Соя: вредители и болезни в проблемный год

Выращивание сои или Соя по Strip-till

СОЯ: главные составляющие большого урожая (практические советы)