Про основні помилки тваринників при заготівлі кормів для ВРХ.
Молоко у корови на язиці, а у нашому розпорядженні є лише кілька днів, щоб заготовити для неї на зиму якісні грубі корми. Обмежують термін заготівлі вегетативна стадія розвитку рослин та погодні умови. І якщо до погоди ми змушені пристосовуватись, то з усіх технічних та організаційних питань повинні бути підковані стовідсотково. (Опубликовано в №5.2011г.)

Обрахуємо вартість раціону

За умови якісної заготівлі сінажу 1 га дає нам за 3 укоси 30 т свіжої зеленої маси, або 12 т при перерахунку на суху речовину (40%). При вмісті протеїну на рівні 21% в сухій речовині отримаємо для наших корів 2520 кг протеїну, якого достатньо, щоб одержати близько 30 т молока (для продукування 1 л молока корові необхідно спожити 81 г сирого протеїну). При вартості 3 грн за 1 л молока зможемо отримати в кінці цього ланцюжка 93.000 грн виручки. Тоді як, наприклад, з 1 га кукурудзи на зерно при врожайності 100 ц та ціні 1500 грн за тонну отримуємо тільки 15.000 грн. Прикро констатувати, але в більшості господарств і досі мало приділяється уваги заготівлі грубих кормів, як і вирощуванню молодняка великої рогатої худоби. Списують на низьку рентабельність молочного скотарства, державну політику, генетику та нечисту силу. Тому доцільніше проаналізувати помилки при заготівлі сінажу, які значною мірою впливають на якість сінажу та сіна, позбавляючи господарства гарантованого прибутку.

Прорахунки організаційні

1. Помилки при підготовці сінажних траншей, під’їздів до них. Занесення бруду протекторами шин до сінажної траншеї спричиняє підвищення вмісту сирої золи, через що погіршуються як енергетичні, так і поживні властивості кормів. При підвищення вмісту сирої золи на 3% поживна цінність сінажу падає на 20%. Для компенсації втраченого білка при цьому необхідно 330 кг соєвого шроту на голову щорічно.

2. Неуважна підготовка до укосу транспортних засобів, кормозаготівельної техніки, її занижене налаштування. Помилковою є думка, що чим нижче косимо, тим більше зберемо. Скошування нижче 5 см перешкоджає швидкому відростанню наступного укосу. Точка отави для бобових – 5 см, для злакових – 6 см. Нижчий укіс також засмічує корм шкідливими бактеріями clostridium, що знаходяться в цьому горизонті.

3. Нераціональне планування посівних площ. Чим менша відстань від поля до траншеї, тим краще для якості заготовленого корму. Зазвичай найслабша ланка під час заготівлі сінажу – транспорт. За 3-4 дні потрібно встигнути перевезти тисячі тонн сінажу, при затримках з доставкою до траншей його якість значно погіршується.

Прорахунки технологічні

1. Скошування перезрілої маси. Щоб отримати високоенергетичний корм з середнім показником 6,0 МДж NEL/кг сухої речовини, необхідний для високопродуктивних корів, вміст сирої клітковини в сухій речовині трави повинен складати менше 23% (рис. 3). Здебільшого в господарствах чекають на велику масу, і починають косити лише тоді, коли зацвіте 50% трави. Вміст протеїну на цей час різко падає, а вміст клітковини росте. Маса вже погано трамбується, листя обтрушується. Кількість укосів теж зменшується. Тому навіть якщо маса врожаю не досить велика, доцільніше косити у відповідній фазі (фаза бутонізації – у бобових, викид колоска – у злакових) та надати рослині можливість швидко відрости для наступного укосу. При цьому споживання корму буде кращим, і в результаті отримаєте значний приріст як щодо кількості, так і щодо якості кормів (рис. 1, 2).

2. Заготівля сіна чи сінажу під час дощу. В цьому випадку втрати поживних речовин можуть сягати 30%. Чим довше трава лежить на полі, тим вищими будуть втрати через процес дихання маси та вимивання дощем. Тому перше правило – слідкувати за прогнозом погоди, друге – скошена маса повинна якомога менше часу лежати на полі. Для цього рекомендуємо користуватися косарками з одночасним плющенням маси для швидшого та рівномірного прив’ялення трави. Прискорити процес прив’ялення одразу після скошування також допомагає ворушилка.

3. Пряма заготівля сінажу без прив’ялення. У деяких господарствах свіжоскошену масу закладають до траншеї без прив’ялення, сподіваючись на те, що спрацює додавання біоконцерванту. По-перше, сама суть прив’ялення полягає у підвищенні концентрації цукрів для правильного процесу молочнокислого бродіння та пригнічення розвитку маслянокислих бактерій, життєдіяльність яких супроводжується виділенням тепла, а отже, зменшенням енергії та поживних речовин. По-друге, транспортується значно більше маси, тобто збільшується витрата пального.

4. Техніка не відповідає вимогам технології. Традиційним набором техніки для підбору та транспортування сінажу в наших господарствах є силосний комбайн і вантажівки. За наявності обсягу кукурудзи на силос більше 600 га підприємство змушене купувати дорогий самохідний силосний комбайн, а не наймати його. Для повного завантаження комбайн використовують також і на підбиранні сінажної маси, докупивши додатково трав’яну жатку. Але ж силосний комбайн конструктивно розроблений для заготівлі силосної кукурудзи (потужність двигуна понад 500 к.с.; висока швидкість обертання ротора – 4000 об./хв для забезпечення довжини нарізки 4-8 мм; висота зрізу кукурудзи – 20 см). Проаналізуємо тепер роботу цього комбайна на підбиранні сінажу з люцерни. Потужність двигуна використовується лише на 40%. Витрата пального при цьому становить від 1,5 л/т сінажу (на підбирання та подрібнення). Зношуваність ріжучих частин вдвічі вища порівняно з кукурудзою: в ротор потрапляє абразив, камінці, які вигрібаються підбирачем із землі, що часто призводить до поломки та зупинки на півдня всієї техніки. Для оптимального завантаження підбирача комбайна шириною 3 м необхідно згрібати валок з ширини поля 20 м, що негативно впливає на чистоту та якість корму. Для транспортування використовуються вантажівки з невеликим фізичним об’ємом кузова та високим тиском шин на одиницю площини, які витрачають пального 0,4 л/т та переущільнюють поле, чим пригнічують швидкий розвиток наступного укосу. 7 переваг причепа-підбирача В усьому світі, а віднедавна і в Україні все більшої поширеності набуває технологія причепапідбирача, завдання якого – заготівля якісної сінажної маси. Його також можна використовувати як потужний транспортний засіб для перевезення у спресованому стані сіна, соломи та кукурудзяного силосу.

За всіма показниками причеп-підбирач має переваги над силосним комбайном:

1. Витрата пального – 1,0 л/т (підбирання, подрібнення, перевезення) проти 2,2-2,4 л/т у силосного комбайна.

2. Краща логістика (незалежність від працездатності комбайна).

3. Конструктивна організація праці (працює 1 людина замість 4).

4. Вища якість сінажу (мінімальні втрати листової маси, тоді я к у комбайна вони сягають 20%).

5. Висока надійність (ймовірність виходу з ладу набагато нижча завдяки відсутності високообертових деталей).

6. Максимально ефективне використання об’єму причепа, оскільки подрібнений сінаж транспортується у спресованому вигляді.

7. Потужність тракторів господарства використовується у травнічервні, коли вони зазвичай простоюють.

Вадим Андрушак,

директор ТОВ «Пьоттінгер Україна»