Технологія No-till: уроки «Агро-Союзу»

Наявність рослинних решток на поверхні ґрунту сприяє не лише збереженню вологи, а й істотно затримує прогрівання ґрунту, що, безумовно, відбивається на визначенні оптимального часу сівби, особливо ярих пізніх культур, як більш вимогливих до температури.

За біологічними особ­ливостями процес проростання насіння соняшнику починається за температури близько +4°С. При цьому насіння в холодному ґрунті не гниє. Насіння, що наклюнулося, легко переносить зниження температури до мінус 10°С, а те, що лише набрякло, – до мінус 13ºС.

Сходи соняшнику можуть витримувати короткочасні заморозки до мінус 8ºС. Тривалість періоду від сівби до появи сходів залежить від температури в цей період. За температури +8–10ºС тривалість досходового періоду становить 15–20 днів, за підвищення температурного режиму до +15–16ºС – сходи з’являються через 9–10, а за ще вищої температури (+20ºС) – уже через 6–8 днів. Після появи сходів рослин їх вимоги до тепла зростають. Ці біологічні властивості культури й зумовлюють її ранню сівбу в господарствах. О

днак практика вирощування соняшнику за традиційної технології свідчить, що найвищі врожаї одержують на полях, де проводили сівбу в середні строки за температури ґрунту +8–10°С. У середньому в зоні Степу України це припадає на останню декаду квітня – першу декаду травня. Наскільки ці рекомендації відповідають умовам No-till – питання лишається відкритим.

Рано – не завжди краще

Безумовно, конкретні строки залежать від погодних умов весни, попередника та кількості рослинних решток на поверхні ґрунту. Зазвичай, ранні весни бувають тривалими та прохолодними, а от для пізніх весен характерним є швидке наростання температури. В першому випадку – спішити з сівбою соняшнику не варто, а в другому – навпаки, доцільно сіяти рано.


Раніше першим у господарстві намагалися висіяти соняшник, а потім – кукурудзу. Нині часто діють навпаки.


Пояснюють це тим, що вікно оптимального часу сівби в кукурудзи значно менше, ніж у соняшнику. За багаторічними даними для зони Степу вікно для сівби соняшнику тримається з 15 квітня по 25 травня. За ранніх строків сівби тривалість досходового періоду може сягати 20 – 25 днів, що, безумовно, не справляє позитивного впливу на врожайність і, крім цього, істотно загострює проблему кон­тро­лю бур’янів у посівах цієї культури.

Нині, за умов зростання дефіциту вологи внаслідок глобального потеп­ління, рання сівба багатьма виробничниками розглядається як засіб стабілізації врожайності пізніх ярих культур – завдяки їх кращому вологозабезпеченню на початкових етапах росту.

Аналіз результатів вирощування соняшнику в «Агро-Союзі» 2014 року показав: рівень урожайності за ранньої сівби істотно (на 1 т/га) поступався врожайності за сівби в оптимальні терміни. Для соняшнику за системи No-till оптимальним часом сівби виявилися перші два тижні травня, що на тиждень пізніше, ніж для традиційної технології.

Вплив строків сівби на врожайність соняшнику, т/га

Суцільний чи широкорядний: Kinze чи Turbosem?

У системі землеробства No-till сівалка є основним знаряддям, від якісної роботи котрої значною мірою залежить загальний успіх. Найпоширеніша сівалка Kinze – це спеціалізований агрегат для сівби широкорядних культур (ширина міжряддя 70 см), що має дводисковий сошник.

Інша сівалка Turbosem – монодискова, для роботи з шириною міжрядь 19 см. Зазвичай, вис­новки про доцільність тої чи іншої сівалки або ж висівного апарату виробничники роблять на основі власного досвіду, узагальнивши отримані в господарстві результати на виробничих посівах. Ми провели порівняння способів сівби соняшнику: традиційного (міжряддя 70 см) сівалкою Kinze та суцільного (міжряддя 38 см) сівалкою Turbosem.

За спрощеного підходу до аналізу результатів – за середніми даними по всіх полях (табл. 1) – перевагу слід віддати широкорядній сівбі.

Таблиця 1. Урожайність соняшнику залежно від способу сівби

Спосіб сівби

Кількість засіяних полів

Площа, га

Урожай­ність,
т/га

Суцільний (38 см)

23

2625

1,86

Широкорядний (70 см)

8

904

2

Однак часто узагальнення й виведення середнього результату може призвести до хибного висновку, адже правильний аналіз виробничих результатів потребує певного наукового методичного підходу. В нашому випадку, коли ми провели більш поглиблений аналіз роботи сівалок (табл. 2), було встановлено, що вони працювали в різні часові терміни. Відтак порівнювати середні результати не можна, адже не враховується чинник впливу строків сівби на врожайність, а він був суттєвим! До того ж для коректнішого аналізу періоди, коли одна з сівалок не працювала, ми виключили й отримали зовсім інший висновок за усередненими показниками.

Одержані результати дають змогу зробити висновок, що врожайність соняшнику практично не залежала від марки сівалки, а значить і способу сівби – широкорядного чи суцільного, незважаючи на те, що сівалка Turbosem не устаткована системами точного висіву просапних культур.

Одначе за більш уважного аналізу наведених даних можна помітити чітку закономірність: чим пізніше проводилася сівба, тим більша перевага спостерігалася за суцільним способом і з міжряддям 38 см. Імовірно, це пояснюється прогріванням ґрунту: чим ширше міжряддя, тим краще він прогрівається. За ранніх строків сівби – це перевага, а за пізніх – навпаки. На нашу думку, перевага суцільного (вузькорядного) способу сівби соняшнику в другій декаді травня зумовлена збереженням вологи в ґрунті та сприятливішими температурами для росту рослин.

Цей висновок підтверджується й динамікою зміни врожайності соняшнику, висіяного сівалкою Turbosem: чим пізніший строк сівби, тим більша перевага монодиска. Тоді як за ранньої сівби перевага за дводисковим сошником (сівалка Kinze). У цьому разі додатково збережена волога затримувала прогрівання, а, відповідно, й ріст і розвиток соняшнику.

Для об’єктивної оцінки необхідно враховувати інші технічні властивості цих сівалок. За конструктивними особливостями сівалка Turbosem універсальніша, що є позитивним. Водночас вона дає змогу проводити сівбу в більш вологий ґрунт, ніж добре відома спеціалізована сівалка для сівби широкорядних культур Kinze. У перший тиждень усю сівбу соняшнику проводили лише сівалкою Turbosem, тому що Kinze по перезволоженому ґрунту сіяти не змогла.

Отже, за відсутності результатів тривалих наукових досліджень з окремих параметрів технології вирощування культур без обробітку ґрунту, досвід виробничників може і повинен служити джерелом нових знань для уникнення помилок і прискорення удосконалення технології вирощування культур у системі землеробства No-till. Одначе за обов’язкової при цьому умови дотримання певних наукових методів і методик узагальнення й аналізу виробничих посівів. Інакше неправильних висновків не уникнути.

Таблиця 2. Урожайність соняшнику залежно від часу сівби і типу сівалки

Час сівби

Площа, засіяна сівалками, га

Урожайність, т/га

Kinze, 70 см

Turbosem, 38 см

Kinze, 70 см

Turbosem, 38 см

2-й тиждень квітня

0

344

0

1,12

3-й тиждень квітня

409

313

1,97

1,62

4-й тиждень квітня

0

966

0

1,88

1-й тиждень травня

176

545

2,02

2,15

2-й тиждень травня

320

456

2,03

2,18

Середня

2

2,03

 

Едуард Романьков, Олена Дудкіна, Микола Косолап

 

Читайте також: 

Соняшник для двох урожаїв на рік