Випробувано фермерами США. Частково – й України

Застосування Strip-till технології в США невпинно зростає, й торішня посуха в Айові тільки підтвердила переваги цього способу. Подібного висновку дійшли й українські аграрії. Щоправда, таких небагато – в Україні поширення цього способу йде доволі мляво, хоча приклади технології є в усіх регіонах без винятку.

Змагання за вологу

Наразі ситуація складається так, що в центрі аграрного всесвіту знаходиться ВОЛОГА, від її наявності обираються технології, техніка й усе інше. Відтак нагальними є потреби змін у системах обробітку ґрунтів, системах живлення, правильному підборі гібридів та нормах висіву. Причому прибуткове господарювання нині можливо не лише за врахування балансу вологи загалом, а й у розрізі окремих полів. Тепер доводиться ретельніше аналізувати та обирати попередників основних культур, згадувати про сівозміну, сидеральні культури, надавати перевагу рідким добривам, дбати про нагромадження органічної речовини в ґрунті тощо.

Технологія від проєкту FreeFARM, упровадження котрої дає змогу вже говорити й про власний – український успіх, а не лише спиратися на розповіді заокеанських фермерів, насамперед спрямована на правильне нагромадження, зберігання наявної вологи та економне її витрачання під час вегетації, а також на правильну систему живлення.

Одна з ґрунтовних доповідей на тему конференції від агронома-консультанта компанії «Агротерра» Олега Пелипенка, авторитетного серед аграріїв фахівця, охопила практично всі проблемні аспекти успішного господарювання на сучасному етапі. Вказавши на карту схильності ґрунтів України до ущільнення, Олег зазначив, що саме з неї й розпочинається робота.

Невдача перших спроб втілення технологій No-till і Strip-till багато в чому крилася в цьому чиннику. Неврахування цієї здатності ґрунтів, особливо нижніх горизонтів, – програшний варіант одразу.


Загалом, майже 80 % ґрунтів України мають таку ваду: вага агрегатів зростає й кожен їх прохід по полю збільшує ущільнення ґрунту.


У компанії є сканер TopSoil Mapper, що визначає чотири параметри: зони ущільнення, з якої глибини воно починається, малює карту ґрунтових відмін та вологозабезпечення й надає рекомендацію щодо глибини обробітку ґрунту. Далі всі отримані дані корелюються із зонами врожайності й отримується чітка рекомендація щодо норм висіву й внесення добрив. Інша портативна оперативна система 360 SoilScan тестує ґрунт на наявність нітратного азоту та на його кислотність і коригує ваші дії.

Робити це варто раз у 3 – 4 дні, адже для хорошого росту рослини, тієї самої кукурудзи, треба, щоб рівень доступного азоту в ґрунті не знижувався менше 20 мг / кг ґрунту. Як показує практика, цей рівень нерідко, навіть у непоганих господарствах, іноді становить 5 – 6 мг / кг. Дбайливий господар у ділянки з низькою природною родючістю вкладає менше ресурсів й оптимізує витрати.

Можна варіювати з гібридами. За тим йде коло операцій, які допомагають нагромаджувати й економно витрачати вологу та успішно управляти живленням.

Сюди входить глибоке розпушування, стрічкове внесення фосфорно-калійних добрив з осені або ж навесні, смуговий обробіток ґрунту з внесенням одночасно як гранульованих, так і рідких добрив, власне сівба (якісна, з диференційованими нормами і з внесенням рідких основних та стартових добрив). Залежно від кліматичних умов і потреби проводиться міжрядний обробіток із підживленням (йдеться про кукурудзу), пізніше – з фази 7 – 8 листків аж до викидання волоті – підживлення за допомогою стійок Y-Droup зі шлангами, начеплених на самохідні обприскувачі, або ж форсунок на вертикальній стійці UnderCover.

Ці стійки встановлюються на всі типи самохідних обприскувачів, де не дуже вигадливе складання рами. За останні чотири роки в Україну поставлено 40 таких пристроїв, вони працюють у різних регіонах України й забезпечують прибавку від 0,5 до 3 т / га.

За дощової погоди, яка спостерігалася торік у першій половині вегетації, велика кількість азоту промивалася в глибші шари, в такому разі підживлення Y-Droup (за наявності вологи) особливо ефективне. Головне ж, такі стійки зі шлангами дають можливість здійснювати дробне живлення азотом тоді, коли він потрібен і є волога. Стійка з плаваючими форсунками UnderCover допомагає ефективно обробляти всю рослину з середини посіву – інсектицидами, фунгіцидами, мікроелементами.

Основні агрегати для обробітку по смугах від Dawn Equipment – Pluribus – працюють уже в усіх куточках країни. Цей спосіб оптимізує температурний режим: у зоні сівби навесні рядок швидше прогрівається, тоді як влітку таке міжряддя менше перегрівається, економне витрачання вологи й локальне внесення добрив на 18 – 20 см дає змогу формувати гарну кореневу систему, більш посухостійкий посів, ефективніше використовувати добрива.

Тут і зниження витрат азоту від випаровування та вивітрювання, зменшення фіксації ґрунтом фосфору та калію, особливо фосфору, котрий зв’язується в ґрунті чотирма металами – кальцієм, магнієм, алюмінієм та залізом. Оскільки коренева система кукурудзи формується навколо стебла в радіусі 20 – 25 см, то звісно, що внесення добрив під стебло незмірно ефективніше. Водночас відомий «ефект лійки» завжди забезпечує тут більше вологи, навіть від одних рясних рос біля стебла вона є, і внесений сюди азот набагато ефективніше використовується, ніж той, що в міжрядді.

Ефективне живлення

Окремий наголос робився на дробному внесенні азоту, котре, здається, вже зрозуміле й для більшості вітчизняних фермерів. Адже уникаємо значних втрат елемента через вивітрювання, промивання й зв’язування в ґрунті, до того ж високі дози азоту на початку вегетації здатні створити критичні умови для рослини. Водночас за високих доз внесення азоту ми робимо й собі ведмежу послугу – одні бактерії пригнічуємо, інші – азотфіксувальні – робимо ледачими.

Якщо азоту в ґрунті повно, навіщо напружуватися? Й вони починають його просто забирати з добрива, тобто вступають у конкуренцію з рослинами. Коли ж невеликі дози азоту вносимо локально, то решта ділянок ґрунту розвивається за своїм природним циклом і бактерії фіксують азот.

Відтак за менших витрат ми отримуємо більше користі й прибутку. Щодо переваг рідких добрив якось уже й нагадувати незручно, стільки навколо цього зламано списів. Аби не було проблем з якістю придбаних КАСів, як це трапляється постійно, компанія пропонує спеціальні змішувальні установки й рецептуру.

Ще одна важлива перевага дробного внесення азоту полягає в тому, що завдяки правильному використанню цього надважливого для кукурудзи елемента ми можемо управляти структурними елементами врожайності.

До речі, це однаково важливо й для пшениці. У кукурудзи головними структурними елементами є густота рослин, кількість качанів на рослині й маса тисячі зерен. Між ними є ще й два такі показники, як кількість рядів зерен та кількість зерен у ряду. Основну частку азоту кукурудза споживає після 10-го листка й тому підживлення в цей період забезпечує продуктивний налив зерна. Відтак за правильного підживлення за допомогою Y-Droup матимемо виповнений качан і більшу масу зерен.


Смуговий обробіток і локальне внесення добрив несе й прямі суттєві економічні вимоги, адже обробіток поля здійснюється лише на третині площі, при цьому зменшуються затрати на сам обробіток, мінімізується його шкідливий вплив на ґрунт, на 30 – 60 % зменшуються й норми внесення добрив.


Агрегати Dawn Equipment дають змогу працювати на високих швидкостях. Зокрема, на Миколаївщині новий агрегат Pluribus Gen 5 працював на швидкості 30 км / год. Єдиним обмеженням був ризик втрати якості навігації, адже сила сигналу не в усіх місцях однакова. Завдяки меншому опору порівняно з анкерними робочими органами такі агрегати витрачають менше пального (5 – 6 л / га). Є можливість за один прохід вносити 3–4 види добрив. Загалом же агрегат за один прохід водночас здійснює кілька операцій: якісно очищає смугу обробітку від пожнивних решток, на задану глибину обробляє ґрунт і готує ідеальне посівне ложе та вносить добрива.

Технологічна сівба, її якісні параметри із добривом «Рідкий старт» та основним живленням є дуже важливими елементами технології. «Агротерра» рекомендує до фосфорно-азотного живлення (8–24) додавати хелатований цинк і гумати. Обладнання для внесення раннього основного азотного кореневого живлення 360 Bandit компанія встановлює фактично на всі просапні сівалки. Добриво вноситься на відстані 7,5 см праворуч і ліворуч рядка й на глибину 2 – 5 см, залежно від якості обробленого ґрунту. Як свідчить практика, прибавка становить 3 – 8 ц / га. Оскільки фосфор – найменш мобільний макроелемент, тому його молекула має розміщуватись якомога ближче до кореневих волосків коренів кукурудзи, й тому саме таке внесення ефективніше за інші.

Наступний крок проєкту FreeFARM – додавання біологічної компоненти. Нинішнього сезону компанія рекомендує додавати до стартового добрива фосфатмобілізуючі бактерії зі стабілізатором фосфору «Фосфор Актив». Низка експериментів у зонах, що критичні по зволоженню, насамперед на Полтавщині, підтвердила результативність біологічного впливу. Ґрунт – це жива субстанція, яка містить від кількох до 40 т / га біоти. І якщо ця біота допомагає управляти доступністю мікроелементів, деякою мірою здатна позитивно впливати на розвиток кореневої системи, то гріх це не використовувати. Завершальний етап технології – застосування покривних культур та бінарних посівів.

Сівалка має йти, як Audi – м’яко

Заокеанський гість – Джо Базет, власник і президент Dawn Equipment, уже втретє в Україні й, звісно, здебільшого розповідав про свої агрегати та їх переваги, однак постійно ділився досвідом Strip-till у Північній Міннесоті, Айові та Іллінойсі:

«Коли серед вас знаходяться такі, що кажуть: ні, Strip-till не для нас, у нас умови інші, то я вас запевняю, що там, де цей спосіб найпопулярніший у США, де наш найбільший ринок – там такі самі ґрунти, як у вас – важкі чорноземи, аж синім кольором віддають, 6 % гумусу». Говорячи про роботу будь-якої сівалки, від простішої до найскладнішої, Базет наголошував на головному їх призначенні – висівати кожну насінину на однаковій відстані й глибині. Останнє особливо суттєве для рівномірних й одночасних сходів. Це і є причиною того, навіщо фермери використовують плуг – він створює середовище, аби сівалка дала результат. Однак це не означає, що інші механізми не здатні створювати гарні умови для проростання насіння.

У США найпопулярніша 24-рядна сівалка, майже половина фермерів намагається сіяти на великих швидкостях (від 18 км / год) і бажає робити це ще швидше. Одначе вимога не міняється – сівалка має йти рівно. Якщо ви ведете трактор і бачите, що сівалка підстрибує – апріорі у вас будуть проблеми, й це зрозуміло ще до сходів. До того ж фермери хочуть такого обладнання, котре треба менше налаш­товувати й регулювати, особливо в гарячу пору сівби: зайшов у поле й працюєш. Ось ці завдання Dawn Equipment і вирішує у своїх агрегатах.

Секція нового агрегату автоматично управляється й проста у використанні, не вимагає зупинок для налаштувань. «Що таке система гідравлічного притиску секції, котру в нас купує John Deere, й подібна встановлена на сівалках Precision Planting? На важких ґрунтах іноді треба додатковий притиск секції в 500 кг, навесні на вологому ґрунті, навпаки, вагу слід зменшити на 200 кг.

Те саме й при зміні ґрунту – від чорнозему до піщаного, чи з горба в низину, а то й просто на місці колії від техніки – вам треба істотно змінити притиск секції, інакше агрегат або ковзає, або занурюється. Ми розробили механізм і встановили сенсори, налаштували систему, котра отримує сигнал від сенсорів на опорних колесах щодо тиску й транслюватиме його на систему гідравлічного притиску на механізм обробітку. Система опрацьовує дані й сама вирішує щодо перерозподілу маси між центром і крилами.

Наступного року в нових моделях так будуть управлятися й розгортачі пожнивних решток у ряду – сенсори визначатимуть кількість пожнивних решток на полі й система автоматично контролюватиме притиск на розгортачі.

За словами Базета, робота їх гідравлічної системи в агрегаті схожа на роботу підвісок у найсучасніших автівок. Тобто за допомогою їх гідравлічного удосконалення сівалка з кожним своїм сошником йде полем так само плавно, як новенька Audi.

Секція з робочим органом створює позад себе такий собі потік м’якого, майже рідкого ґрунту. У цей ґрунт ви кладете з боків рядка добрива, в ідеальне ложе – насінину. Що ще важливо, то це те, що такий агрегат значно розширює вікно його застосування, його секції ніколи не забиватимуться. Остання розробка компанії – комплекс для обробітку ґрунту по смугах з одночасним внесенням добрив Black DawnOne здатен за одну добу підготувати до сівби 450 – 500 га. Звісно, що без сигналу RTK говорити про роботу агрегату не доводиться.

Однак, за словами Джо Базета, коли сім років тому він уперше приїздив до України, то тут майже ніде не працював його телефон, сьогодні ж системи телеметрії настільки узгоджені із софтами, агрегатами й сигналами зв’язку, що їхніми агрегатами можна дистанційно управляти й зі США. Наразі вони працюють над інтегруванням й системи метеоданих, що дасть змогу при наближенні дощу чи іншої негоди системі рекомендувати пришвидшити роботу – вона навіть підкаже параметри такого прискорення.

* * *

По завершенні конференції думалося багато про що, адже цікавинок побачено й почуто немало, й згадано тут лише дещицю із них. Коли з року в рік спостерігаєш за подібними навчаннями, то й думається – а чому ж ці люди так мало вчаться, чому п’ять років слухають про нові технології, повертаються в господарства й все роблять так само, як і вчора? А серйозно переймаються новим лише тоді, коли їм стає справді зле?

Кілька років поспіль люди отримували по 10 – 12 т / га кукурудзи, будували новий елеватор, думали, що не буде куди дівати зерно, а зібрали всього 1,5 т / га, а то й зовсім розкидали подрібненими рештками по полю. Бо чинили як завжди, нічого не змінюючи.

Ось навіть цього разу великий інтерес до новітніх технологій був більше в керівників та власників господарств, у тих, хто ухвалює рішення. Однак таких було набагато менше. А звичайний агроном здебільшого цікавився конкретними нормами добрив, різновидами біопрепаратів, можливістю створення сумішей, нормами висіву, різними регулюваннями, тобто речами якщо й не другорядними, то не тими, що кардинально щось змінюють. Хтось ставив запитання взагалі далекі від здорового глузду, хтось просто сперечався, намагався, як у нас кажуть, «забити гвіздка».

Я розумію, що після конференції ніхто не побіжить нарізувати смуги й вносити локально добрива. Хоча знаю таких, що майже так і робили раніше. Та й нині багато над чим вони задумалися знову. А хотілося, щоб таких було більше. Зима у нас була напрочуд сніжною, й аналізи ґрунту показують, що вологи майже 200 мм таки є.

Чого боятися? А минулого сезону, коли кукурудза росла, як гай, теж була ейфорія, правда ж? Отож, готуватися до гіршого варіанта розвитку подій буде не зайвим. У таких реаліях ми тепер надовго. Й мати хоча б одну площу, пів площі, де можна випробовувати інші методи, ніж ті, що у вас, може виявитися доречним. Або рятівним.

«Я реально отримав кайф на цій конференції, навіть у першу ніч опісля погано спав через це – стільки вражень. Усі ці технології настільки революційні та важливі для нас, що важко переоцінити», – щиро поділився враженням Дмитро Штанько, співвласник компанії «Полтава-Сад», по завершенню щорічної конференції «Живлення рослин. Інноваційні агротехнологічні рішення-2021» від компанії «Агротерра» та проєкту FreeFARM.

Дмитро та Владислав Штанько, ТОВ «Полтава-Сад»: «У себе застосовуємо при сівбі 360 Bandit, придбали й використовуємо стійки Y-Droup і UnderCover, купили новий 16-рядковий Pluribus, під зиму підготували смуги на 300 га, налаштовані запровадити цей спосіб на 70 % площ»

Богдан Черемха, ТОВ «Епіцентр-Агро»:

«Ми тісно співпрацюємо в рамках цієї технології, насамперед стрічкового живлення. Дообладнали 33 сівалки Horsch Maestro пристроями для двофазного внесення добрив, використовуємо рідкі добрива, в критичні фази в посівах кукурудзи й соняшнику за допомогою Y-Droup здійснюємо підживлення, перейшли на дробне внесення азотних добрив. Приріст урожайності кукурудзи іноді становив 8 – 12 ц / га. До, власне, Strip-till ще далеко, говоримо про окремі елементи. Хоча експерименти на соняшнику й ріпаку проводимо. Це перспектива. Однак за умов масштабного ведення виробництва (в нас банк землі 161 тис. га) надто багато техніки міняти треба»

Юрій Демцюра, ТОВ «Хліб України»:

«Ще років п’ять тому Strip-till для мене був мало зрозумілим, а останні роки, особливо минулий сезон, довів – це відповідь посусі. Два останні роки використовували стійки Y-Droup, завдяки чому площі кукурудзи зменшувати не будемо. Придбали вживаний Pluribus і вже 400 га підготували під Strip-till»

Читайте також:

Зміна клімату: технологічні аспекти систем землеробства

Выращивание сои или Соя по Strip-till