Компанія «Агропродсервіс» – це успішне агропідприємство, що постійно розвивається. На сьогодні підприємство обробляє понад 40 тис. га українських земель, на власних фермах компанія в рік вирощує 300 тис. голів свиней, 2 млн голів курей, 6,5 тис. голів ВРХ, із них майже 2,5 тис. голів основного стада.

Всього цього вдалося досягти завдяки ефективній вертикально інтегрованій бізнес-моделі, диверсифікації ризиків, пов’язаних із сільським господарством, та зосередженню на двох сегментах, а саме: рослинництві та свинарстві. Одним із базових принципів ведення бізнесу для компанії «Агропродсервіс» була і є соціальна складова. Новації компанії у встановленні соціального партнерства забезпечують взаємодовіру та взаємоповагу між власниками земельних ділянок, територіальними громадами та агробізнесом в особі структурних підрозділів агрокомпанії.

«Наша компанія знаходиться на шляху постійного розвитку. Сучасні реалії вимагають від нас бути мобільними, швидкими та стійкими проти щоденних змін. Саме тому ми вирішили впроваджувати ІT-інструменти для збільшення прозорості процесів та ефективності роботи рослинництва загалом», – Андрій Баран, генеральний директор компанії «Агропродсервіс».

У процесі вибору рішень було розглянуто безліч продуктів, серед яких обрано програмне забезпечення від компанії AgriChain, котра зосереджена саме на завданнях, що стоять перед середнім та великим агробізнесом України. Вибір було зроблено після детального аналізу функціоналу, який пов­ністю відповідав завданням «Агропродсервісу» та ознайомлення з результатами впровадження програм в інших агрохолдингах. Одним із ключових критеріїв вибору була повна інтеграція рішень з 1С та досвід спеціалістів компанії у впровадженні.

Компанію AgriChain було засновано 2017 року менеджментом агропромислового холдингу «Астарта-Київ». Весь цей час вони займаються розробкою та впровадженням IT-інструментів для збільшення ефективності ведення агробізнесу. Однойменна єдина інформаційна система AgriChain охоплює всі сфери діяльності підприємства, весь бізнес-ланцюг, починаючи від земельного банку та закінчуючи логістикою готової продукції до переробників, елеватора чи порту.

Менеджмент «Агропродсервіс» вирішив обрати три ІТ-продукти та продовжити повномасштабну диджиталізацію бізнесу, яка вже була започаткована всередині компанії, а саме:

 Agrichain Land – система для управління земельним банком;

 Agrichain Farm – система для управ­ління операційними бізнес-процесами агровиробництва;

 Agrichain Logistics – система для управління логістикою ТМЦ та готовою продукцією.

Першим етапом була повна цифровізація земельного банку з метою проведення аудиту земельних активів підприємства та впровадження єдиної системи для об’єднання всієї інформації про земельні ресурси в одній програмі. Земельний банк – це основа сільгоспвиробництва, а в умовах невизначеності та старту ринку землі особлива увага кожного агробізнесмена прикута до цього питання. Впровадження програми дало змогу ідентифікувати технічні втрати по ділянках, переобробіток та недообробіток полів, отримати повну оперативну та достовірну звітність.

Спеціалісти земельного відділу щоденно працюють у програмі Agriсhain Land, а вся необхідна інформація для бухгалтерського обліку потрапляє до 1С завдяки інтеграції цих програм. У програмі повністю модерується робота з пайовиками, договорами та обмінами земельними ділянками.

«Сучасне програмне забезпечення допомагає швидко вирішувати щоденні питання обліку земельних активів. Відтепер наші спеціалісти можуть ще більше уваги приділяти соціальній політиці компанії та роботі з пайовиками, зосереджувати свої зусилля на консолідації земельних масивів та ефективному використанню наявних ресурсів, максимально швидко реагувати на поточні ризики», – Андрій Шевчик, керівник земельного відділу ПАП «Агропродсервіс».

Другим етапом було запущено впровадження ІТ-системи для управління виробничими процесами Agrichain Farm. Основна мета – отримання оперативних даних по всіх польових операціях, впровадження інструментів для план-фактного аналізу виконання виробничої програми й автоматизація документообігу, пов’язаного з технологічними операціями та загальновиробничими роботами.

Відтепер агрономи планують виконання робіт, необхідну техніку (екіпажі) та ТМЦ через мобільний додаток. У додатку також фік­сується переміщення ТМЦ, факт виконання робіт і використаних ТМЦ. Усі дані з додатку завдяки інтеграції потрапляють в 1С, де формуються шляхові листи та документи на рух і списання ТМЦ. Завдяки поєднанню двох блоків – земель­ного та виробничого – всі роботи фіксуються на вивірених земель­ним відділом площах полів. Від­тепер завжди під рукою наявна інформація про поля компанії, сівозміну, історію робіт та вико­ристані ТМЦ під кожне поле, також можна легко дізнатися про ро-
боти, що виконуються на полях, відстежувати техніку та сфор­мувати звіти як у мобільному додатку, так і в підсистемі 1С.

Достовірні дані з полів в оперативному режимі – це надважливий етап для ефективного планування змін і виконання виробничої програми. Фактично це був базовий етап автоматизації в рам­­ках процесів агровироб­ництва. Всі плани нам не розкривають, але між «Агропродсервісом» та AgrіChain уже є попередні домовленості про подальші етапи автоматизації в рослинництві.

Паралельно з виробничим блоком було впроваджено ІТ-сис­тему для управління логістикою ТМЦ та продукції з поля – Logistics. Компанія почала закривати 2021 року лише частину перевезень через мобільний додаток, а саме операції «поле – елеватор» та «поле – бурякопункт». Через додаток агрономи підприємства формують електронні ТТН, фіксуючи необхідні реквізити. Після відправлення машини ТТН переводиться на етап моніторингу, на якому транспорт супроводжують спеціалісти зі служби безпеки, а вся інформація з мобільного додатку передається в облікову систему для автоматичного створення документу ТТН-ввіз.

Перший етап допоміг скоротити час на відправку машини з поля та прийому продукції в місцях зберігання. Надалі планується автоматичний розрахунок потреби в транспорті згідно з планом збирання врожаю, формування нарядів і маршрутів транспорту. При цьому можливі зміни в законодавстві та введення електронного реєстру ТТН можуть скорегувати плани й наступним кроком буде впровадження е-ТТН, робота з якими вже ведеться компанією AgriChain.

«Основне завдання нашої компанії – створення рішень, що допомагають агробізнесу ставати ефективнішим. Розробляючи програмні продукти, ми враховуємо всі особ­ливості ведення агровироб­ництва в рамках українських реалій. Наші програми вирішують завдання оперативного обліку, контролю ризиків та наявності якісної аналітики для ухвалення управлінських рішень, об’єднуючи ці блоки з автоматизацією докумен­то­обігу для ведення бухгалтерського обліку. Співпраця з такими компаніями, як «Агропродсервіс» не лише дає нові ідеї для розвитку функціоналу наших продуктів, а й допомагає додатково мотивуватися команді, тож оцінка результатів впровадження підтвер­джує, що ми на правильному шляху», – Наталія Богачева, директор компанії AgriChain.